KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 440a = Biblioteka Klasyków Filozofii . Znalezione 23

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 23

  Egz.
Dost./Ogl.

Archaeologia Lituana / Vilniaus Universitetas. Archeologijos Katedra.
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1999-.

Miejsce: HC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Biblia litewska Chylińskiego : Nowy Testament. [T. 1], Fotokopie / wyd. Czesław Kudzinowski.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1984.

Miejsce: W Z Książka
1/2

Bibliotheca Sapiehana : Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys : katalogas / sudarė Aušra Rinkūnaitė ; Vilniaus Universitetas.
Vilnius : Lietuvių literaturos ir tautosakos institutas, 2010.

Miejsce: ZS Książka
0/1

Diarium Collegij Societatis Iesu ab anno 1710 ad anni 1723 septembrem exclusive = Vilniaus jezuitų kolegijos dienorastis 1710-1723 metai parenge Irena Katiliene ; [tekstą iš lotynu kalbos verte Irena Katiliene, Nadežda, Malinauskiene, Birute, Žindžiūte] ; Viliniaus Universiteto Biblioteka.
Vilnius : Baltos lankos, 2004.

Miejsce: Z Książka
0/1

Imago Lithuaniae : parodos katalogas 2003 09 17-11 28 : lietuvos didziosos kunigaiksystes zemelapiai ir dokumentai is Tomaszo Niewodniczańsko rinkinių = Imago Lithuaniae : katalog wystawy 2003 09 17-11 28 : mapy i dokumenty Wielkiego księstwa Litewskiego z e zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego / [parodos ir katalogo sudarytojai Tomasz Niewodniczański, Alma Braziuniene ; verte Kazys Linka [i in.] ; Vilniaus Universiteto Biblioteka.
Vilnius : Margi Raštai, 2002.

Miejsce: ZS Książka
0/1

Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą / Vladislavas Sirokomlė ; [wstęp A. Kalakausko, S. Žakarytes ; vertė Kazimieras Umbražiūnas].
Vilnius : "Mintis", 1989.

Miejsce: BM Książka
0/1

Jaunųjų sportininkų motorinės funkcijos dinamika treniruočių poveikyje : mokomoji knyga / J. Jaščaninas, E. Kriškoviecas, N. Jaščaninienė.
Vilnus : UAB "Ovita", 2010.

Miejsce: BM Książka
0/1

Jelgavas pils / I. Lancmanis. 2 papild. izd.
Riga : "Zinatne", 1986.

Miejsce: BM Książka
0/1

Kirčiuotas lenkiškas lietuvių kalbos žodynas = Słownik litewsko-polski akcentowany / Jurgio Šlapelio.
Vilnius : Ruch, 1938.

Miejsce: Z Książka
0/1

Kultūrų sąveika / Bronius Genzelis.
Vilnius : "Mintis", 1989.

Miejsce: H Książka
0/1

Lietuvių kalbos atlasas. 1, Leksika / [aut. E. Grinaveckienė et al.] ; Lietuvos TSR Mokslų akademija. Lietuvių kalbos ir literaturos institutas. +120 map.
Vilnius : Leidykla "Mokslas", 1977.

Miejsce: BM Z Książka
0/2

Lietuvių-lenkų santykiai amžių tėkmėjė : istorinė atmintis = Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wieków : pamięć historyczna / [moksliniai red. Jaroslav Volkonovski, Ryšard Gaidis].
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009.

Miejsce: H Książka
0/1

Lietuvos astakologija : bibliografine rodykle : 1578-1980 / J. Šeštokas, J. Cukerziz ; Lietuvos TSR Mokslų Akademijos, Zoologijos ir Parazitologijos Institutas, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Centrine Biblioteka.
Vilnius : Lietuvos TSR Mokslų Akademijos, 1983.

Miejsce: W Książka
1/1

Lietuvos astakologija : bibliografinė rodyklė : 1981-1985 / J. Šeštokas, J. Cukerziz ; Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Centrinė Biblioteka, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos. Zoologijos ir Parazitologijos Institutas.
Vilnius : Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Centrinė Biblioteka, 1989.

Miejsce: W Książka
2/2

Lietuvos TSR flora. 4 / aut. kol. B. Aleksandravičiūtė [et al.] ; red. M. Natkevičaitė-Ivanauskienė ; [red. kol. A. Minkevičius et al.] ; Lietuvos TSR Mokslų Akademija. Botanikos Institutas.
Vilnius : "Mintis", 1971.

Miejsce: Z Książka
0/1

Lietuvos TSR flora. 3 / aut. kol. B. Aleksandravičiūtė [et al.] ; red. M. Natkevičaitė-Ivanauskienė ; [red. kol. A. Minkevičius et al.] ; Lietuvos TSR Mokslų Akademija. Botanikos Institutas.
Vilnius : Valstybinė Politinės ir Mosklinės Literatūros Leidykla, 1961.

Miejsce: Z Książka
0/1

Medicinos terminų žodynas / V. Astrauskas [et al.].
Vilnus : Leidykla "Mokslas", 1980.

Miejsce: BM Książka
0/1

Mineralu paslaptys / A.Kartavicius, A.Ziedelis.
Vilnus : "Mokslas", 1986.

Miejsce: W Książka
1/1

Paragaudžio pilkapynas / Mykolas Michelbertas ; Vilniaus universitetas. Archeologijos katedra.
Vilnius : VU, 1997.

Miejsce: H Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 23

Spróbuj innego zapytania używając