KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 440a = Biblioteka Klasyków Filozofii . Znalezione 64676

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

[ więcej ]

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

[ więcej ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 64676

  Egz.
Dost./Ogl.

"... die Reiser, die wir pflanzen den Kindern, würden ein Garten. Im Licht" : zehn Jahre Ostsee-Akademie : Reden, Thesen, Referate / hrsg. von Dietmar Albrecht und Martin Thoemmes.
Lübeck : Ostsee-Akademie, 1998.

Miejsce: BM H Z Książka
0/4

"... i was prześladować będą" / Bohdan Cywiński. [Wyd. 2 krajowe].
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

Miejsce: H Książka
0/1

"... i was prześladować będą" / Bohdan Cywiński.
Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL ; 1990.

Miejsce: W Z Książka
1/4

"... jak tam zaszedłeś" : Mickiewicz w szkole klasycznej / [Katolicki Uniw.Lubelski. Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu].
Lublin : Red.Wydaw.KUL, 1997.

Miejsce: BM Książka
0/1

"... każdą razą Biblią odmieniać" : modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks.Jakuba Wujka w XVI I i XVIII wieku /
Lublin : TN KUL, 1998.

Miejsce: BM Książka
0/1

"...a mądrości zło nie przemoże" : wybór tekstów / pod red. nauk. Jacka J. Jadackiego i Barbary Markiewicz.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1993.

Miejsce: H Książka
1/2

"...auch nur ein Bild" : Krankheit und Tod in ausgewählten : Texten Theodor Fontanes / Hiltrud Bontrup.
Hamburg : "Argument", 2000.

Miejsce: BM Książka
1/1

"...aus einer chaotischen Gegenwart hinaus..." : Gedenkschrift für Hermann Kunisch / Hgg. Lothar Bossle, Joël Pottier.
Paderborn : "Bonifatius", 1996.

Miejsce: BM Książka
1/1

"...denn sie ist ganz natürlich" : Louise von Gall aus Biographie, Briefen und Werken : ein Beitrag zur Mentalitätsgeschichte / hrsg. von Margarete Dierks.
Darmstadt : Liebig, 1996.

Miejsce: BM Książka
0/1

"...die beste Sensation ist das Ewige..." : Gustav Landauer - Leben, Werk und Wirkung / hrsg.Michael Matzigkeit.
Düsseldorf : Theatermuseum : Dumont-Lindemann-Archiv, 1995.

Miejsce: BM Książka
0/1

"...die ihnen so liebe holländische Sprache" : zur Geschichte des Niederländischen im Westműnsterland und in der Grafschaft Bentheim / hrsg. von Ludger Kremer und Timothy Sodmann ; mit Beiträgen von Johannes Bauman, Ludger Kremer, Steven Leys.
Vreden : Landeskundliches Institut Westmünsterland, 1998.

Miejsce: BM Książka
0/1

"...die SPD [Sozialdemokratische Partei Deutschlands] aber aufgehörthat zu existieren" : Sozialdemokraten unter sowietischer Besatzung / Beatrix W.Bouvier, Horst-Peter Schluz (Hrsg.).
Bonn : J.H.W.Dietz, 1991.

Miejsce: H Książka
1/2

"…einen Stein für den großen Bau behauen" : Studien zur deutschen Literatur / [red. tomu Eugeniusz Klin, Marian Szyrocki].
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.

Miejsce: BMC Cg Książka
0/2

"...im Gefüge der Sprachen" : Studien zu System und Soziologie der Dialekte : Festschrift für Robert Hinderling zum 60. Geburtstag / hrsg. von Rüdiger Harnisch, Ludwig M.Eichinger und Anthony Rowley.
Stuttgart : F.Steiner, 1995.

Miejsce: BM Książka
0/1

"...nie będzie nigdy Niemiec Polakowi bratem" ...? : z dziejów niemiecko-polskich związków kulturowych : praca zbiorowa / pod red. Marka Zybury ; przedm. Paul Wink.
Wrocław : Okis, 1995.

Miejsce: BM Książka
0/1

"...oto idzie Papież Słowiański..." : wiersze dla Ojca Świetego Jana Pawła II / [oprac. i układ Helena Wolny].
Kielce : [nakł. autorki : 1991

Miejsce: BM Książka
0/1

"...Pomnik trochę niezupełny..." : rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa Herberta /
Gdańsk : Wydaw.Uniw.Gdańskiego, 1996.

Miejsce: BM Książka
0/1

"...Pozostać wiernym niepewnej jasności" : wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta /
Katowice : Wydaw.UŚ, 1996.

Miejsce: BM Książka
0/1

"...Rymów gałązeczki skrzydlate..." : w świecie poetyckim Bronisławy Ostrowskiej /
Białystok : Wydaw.Uniw.w Białymstoku, 1998.

Miejsce: BM Z Książka
0/2
 

Rezultaty od 1 do 19 z 64676

Spróbuj innego zapytania używając