Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 303

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 210 do 228 z 303

Staż pracy / Paulina Walorska.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej / Krzysztof Kułak. Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej / Dawid Miąsik. Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w obrocie towarowym z zagranicą / Katarzyna Machalica-Drozdek. Stan prawny na 1 lutego 2015 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Stosunki pracy u małych pracodawców / red. naukowa Grzegorz Goździewicz.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.

Miejsce: BE BSA

1 /

2
Książka

Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego / Radosław Pacud. Stan prawny na 1 marca 2011 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych / Janusz Żołyński. Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Struktura przestępstwa gospodarczego oraz okoliczności wyłączające bezprawność czynu w prawie karnym gospodarczym : analiza teoretyczna i dogmatyczna / Andrzej Mucha.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Świadomość sprawcy czynu zabronionego / Jacek Giezek.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Swoboda intercyzy : zakres modyfikacji małżeńskich ustrojów majątkowych / Tomasz Sokołowski. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego / Jacek Kosonoga. Stan prawny na 1 czerwca 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa : studium prawnofinansowe / Jacek Wantoch-Rekowski. Stan prawny na 1 grudnia 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BE BSA

1 /

2
Książka

Sytuacja prawna byłych stron stosunku najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę / Magdalena Olczyk. Stan prawny na 1 lipca 2015 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym / Mieczysław Goettel. Stan prawny na 1 czerwca 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: T

0 /

1
Książka

Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych / Mariusz Krzysztofek. Stan prawny na 1 października 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Tax legislation : standards, trends and challenges / edited by Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk.
Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce / Joanna Koronkiewicz. Stan prawny na 10 czerwca 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa : zagadnienia wybrane / Alina Jurcewicz. Stan prawny na 25 października 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych / Ewa Dawidziuk. Stan prawny na 31 grudnia 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 210 do 228 z 303