Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 303

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 229 do 247 z 303

Twórczość internautów w świetle regulacji prawa autorskiego na przykładzie fanfiction / Katarzyna Grzybczyk ; [recenzent Wojciech Machała]. Stan prawny na 15 września 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2015.

Miejsce: BG BSA

2 /

4
Książka

Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie / Paweł Chmielnicki. Stan prawny na 1 kwietnia 2015 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława Gnela.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: T

0 /

1
Książka

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym / Magdalena Szczepańska.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Umorzenie absorpcyjne w polskim procesie karnym / Agnieszka Kołodziejczyk. Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Umowa agencyjna / Izabela Mycko-Katner. Stan prawny na 2 kwietnia 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Umowa deweloperska : konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron / Bartłomiej Gliniecki. Stan prawny na 1 marca 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym / Bogusława Gnela. Stan prawny na 1 czerwca 2013.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR / Krzysztof Wesołowski. Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA T

15 /

18
Książka

Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy / Karol Łapiński. Stan prawny na 21 marca 2011 r.
Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym / Katarzyna Konieczny. Stan prawny na 1 marca 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA T

0 /

2
Książka

Umowa ubezpieczenia grupowego : aspekty prawne / Mariusz Fras ; [recenzent Stanisława Kalus]. Stan prawny na 1 września 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym / Paulina Gwoździewicz-Matan. Stan prawny na 1 maja 2015 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych / redakcja naukowa Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski ; słowo wstępne Małgorzata Gersdorf. Stan prawny na 25 czerwca 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych / Piotr Ślęzak. Stan prawny na 15 marca 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Umyślność w prawie karnym i psychologii : teoria i praktyka sądowa / Magdalena Budyn-Kulik. Stan prawny na 1 kwietnia 2015 r.
Warszawa : Lex a Wloters Kluwer businnes, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Uprawianie łowiectwa i prowadzenie gospodarki łowieckiej : uwarunkowania administracyjnoprawne, cywilnoprawne i organizacyjne / Roman Stec. Stan prawny na 30 kwietnia 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

1 /

2
Książka

Uprawnienia podatkowe : procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego / Mariusz Popławski. Stan prawny na 1 października 2013 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej / Dorota Wojtczak. Stan prawny na 15 kwietnia 2012 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 229 do 247 z 303