Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 303

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 248 do 266 z 303

Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej / Elżbieta Klat-Górska. Stan prawny na 1 października 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Uzasadnienie wyroku w polskim postępowaniu karnym / Rossana Broniecka. Stan prawny na 1 listopada 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego / Marta Armatowska. Stan prawny na 1 grudnia 2010 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA T

0 /

2
Książka

Warunki legalności strajku / Małgorzata Kurzynoga. Stan prawny na 30 czerwca 2011 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości / Sebastian Kostecki. Stan prawny na 31 lipca 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej : studium cywilistyczne na tle porównawczym / Piotr Wasilewski. Stan prawny na 1 września 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną : problem rozstrzygania konfliktu zasad / Zofia Zawadzka. Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wolność zabudowy w prawie administracyjnym / Wojciech Jakimowicz. Stan prawny na 1 października 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne / Celina Nowak. Stan prawny na 1 września 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj ; aut. Agata Barczewska-Dziobek [et al.].
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Wpływ zmian prawa na jego wykładnię / Tomasz Grzybowski.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Współczesne problemy prawa emerytalnego / redakcja naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Mirosław Włodarczyk.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Współczesne problemy prawa zobowiązań / redakcja naukowa Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska. Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa / red. Jerzy Skorupka, Izabela Haÿduk-Hawrylak.
Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wspólnota mieszkaniowa / Iwona Szymczak. Stan prawny na 15 września 2013 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BG BSA T

1 /

4
Książka

Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim / Joanna Banasiuk. Stan prawny na 1 marca 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego / Zbigniew R. Kmiecik. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Ewa Śladkowska. Stan prawny na 1 listopada 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej / Marek Smolak. Stan prawny na 1marca 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 248 do 266 z 303