Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 303

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 267 do 285 z 303

Wykładnia konstytucji : inspiracje, teorie, argumenty / red. nauk. Tomasz Stawecki, Jan Winczorek.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej / Agnieszka Krawczyk. Stan prawny na 31 stycznia 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wykorzystywanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim : wyjątki, wyłączenia i ograniczenia / Grzegorz Pacek.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wyłączenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatności / Agnieszka Żygadło. Stan prawny na 30 czerwca 2011 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego / Adam Pązik. Stan prawny na 15 października 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników / Daria Katarzyna Gęsicka. Stan prawny na 2 lipca 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Względne zakazy małżeńskie / Maciej Domański. Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej / Renata Kopczyk. Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BM BSA

0 /

2
Książka

Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym / Marcin Janusz Szewczyk. Stan prawny na 1 lutego 2015 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Zakładowy dialog społeczny / red. nauk. Jakub Stelina.
Warszawa : LEX a Wolter Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo / Jakub Pawliczak. Stan prawny na 10 lipca 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BG BSA

2 /

3
Książka

Zarys teorii decyzji w nauce administracji / Ernest Knosala.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Zarys teorii postępowania administracyjnego / Zbigniew Kmieciak. Stan prawny na 31 maja 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Zarząd majątkiem wspólnym małżonków / Krzysztof Gołębiowski. Stan prawny na 1czerwca 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego : ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego / Maria Jastrzębska, Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa. Stan prawny na 30 czerwca 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Polska, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym / Anna Tęcza-Paciorek. Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Zasada informacji prawnej w polskim procesie karnym w świetle art. 16 k.p.k. / Jakub Kosowski.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe / Mateusz Pilich. Stan prawny na 31 sierpnia 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej / Daniel Eryk Lach. Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 267 do 285 z 303