Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 303

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 77 do 95 z 303

Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce : status prawny arbitrażu i arbitrów / Andrzej W. Wiśniewski.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej / red. Janusz Justyński, Andrzej Madeja.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BG BSA T

3 /

6
Książka

Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej / Tadeusz Kiełkowski.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Nadpłata i zwrot podatku : zagadnienia wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych / Mariusz Popławski. Stan prawny na 1 października 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Nadużycie zaufania w prowadzeniu cudzych spraw majątkowych : prawnokarne oceny i konsekwencje / Tomasz Oczkowski. Stan prawny na 1 maja 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi / Rafał Mroczkowski.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA T

0 /

2
Książka

Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji / Jerzy Szczotka. Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Orzecznictwo i bibliogr. wg stanu na 31 sierpnia 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym / Marek Świerczyński. Stan prawny na 1 grudnia 2012 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: T

0 /

1
Książka

Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim / Joanna Buchalska. Stan prawny na 31 grudnia 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Neutralization of values in law / ed. by Krzysztof Pałecki.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: T

0 /

1
Książka

Nielegalne zatrudnienie w prawie polskim / Agata Drabek. Stan prawny na 1 września 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Nowe europejskie prawo spadkowe / redakcja naukowa Maksymilian Pazdan, Jacek Górecki. Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy / Dominika Mróz-Krysta ; słowo wstępne Fryderyk Zoll. Stan prawny na 24 czerwca 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej / Agnieszka Sołtys. Stan prawny na 1 września 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych / Ewa Galewska. Stan prawny na 28 maja 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika w umownym stosunku pracy / Eliza Maniewska. Stan prawny na 1 czerwca 2013 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe : studium instrumentów ochronnych w prawie prywatnym i prawie unijnym / Piotr Tereszkiewicz. Stan prawny na 1 czerwca 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Obrót prawny nieruchomościami / Agnieszka Maziarz.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BE BSA

3 /

5
Książka

Rezultaty od 77 do 95 z 303