Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 303

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 134 do 152 z 303

Poznanie faktów w postępowaniu cywilnym / Jacek Jaśkiewicz. Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Pozycja prawna oskarżonego z zaburzeniami psychicznymi / Sebastian Ładoś. Stan prawny na 30 września 2012.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej / Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak. Stan prawny na 20 marca 2013 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. Stan prawny na 1 sierpnia 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Pozycja ustrojowa sędziego / redakcja naukowa Ryszard Piotrowski.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących : prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji / Konrad Kohutek. Stan prawny na 1 maja 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prasa i konstytucja / Wojciech Sokolewicz. Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii / red. naukowa Lena Kondratiewa-Bryzik, Katarzyna Sękowska-Kozłowska.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka / red. nauk. Dorota Pudzianowska. Stan prawny na 1 maja 2014 r.
Warszawa : Lex a Kluwer business, 2014.

Miejsce: BG BSA

2 /

3
Książka

Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych : zagadnienia konstrukcyjne / Krzysztof Czub.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawne aspekty karcenia małoletnich / red. Filip Ciepły ; aut. Tadeusz Bojarski [et al.].
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy / Magdalena Kuba. Stan prawny na 1 października 2014.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawne granice wolności sumienia i wyznania / red. nauk.: Roman Wieruszewski, Mirosław Wyrzykowski, Lena Kondratiewa-Bryzik.
Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych / Julia Kapelańska-Pręgowska.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową / Andrzej Melezini. Stan prawny na 1 listopada 2012 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Prawnopodatkowe skutki wadliwości czynności cywilnoprawnych : problematyka przedmiotu opodatkowania / Krzysztof Radzikowski. Stan prawny na 1 września 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki / Filip Elżanowski. Stan prawny na 1 marca 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce / Violetta Konarska-Wrzosek. Stan prawny na 1 lipca 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawo administracyjne intertemporalne / Marcin Kamiński.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 134 do 152 z 303