Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 303

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 153 do 171 z 303

Prawo do obrony formalnej w transgranicznym postępowaniu karnym w Unii Europejskiej / Anna Demenko. Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawo do urlopu wypoczynkowego / Andrzej Bigaj. Stan prawny na 1 lipca 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawo nowych technologii : wybrane zagadnienia / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk ; [recenzent Ewa Nowińska]. Stan prawny na 15 kwietnia 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawo pracownika do ochrony prywatności / Marcin Wujczyk. Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich / red. nauk. Sławomir Dudzik, Nina Półtorak.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawo właściwe dla dobrego imienia osoby fizycznej i jego ochrony / Justyna Balcarczyk. Stan prawny na 1 września 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym / Sławomir Steinborn. [Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.].
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prawotwórstwo sądów administracyjnych / redakcja naukowa Jan Paweł Tarno, Tomasz Bąkowski.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Problemy współczesnej bankowości : zagadnienia prawne / red. nauk. Wojciech Góralczyk ; [aut.] Małgorzata Burzyńska [et al.]. Stan prawny na 1 marca 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Profilowanie kryminalne / red. Jerzy Konieczny, Maciej Szostak.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Prokuratura w Polsce : 1918-2014 / Lidia Mazowiecka.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej : zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne / Jerzy Wojciech Wójcik.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim : przedawnienie karalności przestępstw oraz przedawnienie wykonania kary i innych środków w systemie prawa pisanego na przykładzie Polski i Austrii oraz w systemie common law na przykładzie Wielkiej Brytanii / Katarzyna Banasik. Stan prawny na 9 sierpnia 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej / Rafał Adamus. Stan prawny na 1 czerwca 2011 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę / Izabela Twardowska-Mędrek. Stan prawny na 1 lipca 2011 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu / Przemysław Katner. Stan prawny na 1 grudnia 2011 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa / red. nauk. Ewa M. Guzik-Makaruk ; aut. Jacek Arciszewski [et al.]. Stan prawny na 8 marca 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji / Teodor Szymanowski. Stan prawny na 31 stycznia 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej / Agata Wujastyk.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 153 do 171 z 303