Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 303

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 172 do 190 z 303

Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. / Maja Klubińska. Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Public relations w sferze publicznej : wizerunek i komunikacja / red. nauk.: Magdalena Tabernacka, Aleksandra Szadok-Bratuń.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2012.

Miejsce: BE BSA

1 /

2
Książka

Referendarz sądowy w postępowaniu cywilnym / Aneta Małgorzata Arkuszewska. Stan prawny na dzień 1 listopada 2010 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Regulacja finansowania usług publicznych w Europie / Łukasz Grzejdziak ; [recenzent Anna Fornalczyk]. Stan prawny na 1 lipca 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Reklama : aspekty prawne / red. nauk. Monika Namysłowska ; aut. Joanna Adamczyk [et al.]. Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Reprywatyzacja na przykładzie gruntów warszawskich / Łukasz Bernatowicz. Stan prawny na 30 czerwca 2015 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Res iudicata w postępowaniu administracyjnym / Renata Alicja Rychter. Stan prawny na 1 sierpnia 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej / Sławomir Lewandowski. 2. wyd. zm. i zaktualizowane.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Roczność i wieloletniość w finansach publicznych / red. nauk. Eugeniusz Ruśkowski ; [aut.] Eugeniusz Ruśkowski [et al.]. Stan prawny na 1 sierpnia 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Małgorzata Grego-Hoffmann. Stan prawny na 1 maja 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Bartłomiej Opaliński. Stan prawny na 1 maja 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rozprawa w postępowaniu podatkowym / Krzysztof Teszner. Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa / redakcja naukowa Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. Stan prawny na 20 kwietnia 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rynek usług telekomunikacyjnych / red. Henryk Babis, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; aut. Henryk Babis [et al.]. Stan prawny na 30 czerwca 2011 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA T

0 /

2
Książka

Rzecznik Praw Obywatelskich jako wnioskodawca w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym / Anna Deryng. Stan prawny na 1 lutego 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rzetelny proces cywilny / Aneta Łazarska ; słowo wstępne Stanisław Dąbrowski. Stan prawny na 3 maja 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rzetelny proces podatkowy / Artur Mudrecki. Stan prawny na 31 marca 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych / red. nauk. Andrzej Kisielewicz, Jan Paweł Tarno. Stan prawny na 15 lipca 2013 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych : IV Letnie Warsztaty Doktoranckie : Łódź 30 czerwca - 2 lipca 2010 r. / red. Bogumił Brzeziński, Jan Paweł Tarno.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 172 do 190 z 303