KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 490a = Krótkie Komentarze Becka . Znalezione 175

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 175

  Egz.
Dost./Ogl.

Gospodarka nieruchomościami : podstawy prawne / Błażej Wierzbowski. Stan prawny obowiązujący 25 sierpnia 2010 r.
Warszawa : LexisNexis, 2010.

Miejsce: SA Książka
0/1

Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym / Hanna Knysiak-Molczyk.
Warszawa : LexisNexis, 2013.

Miejsce: SA Książka
0/1

Handel elektroniczny : bariery prawne / Dominik Lubasz.
Warszawa : LexisNexis, 2013.

Miejsce: GW S SA Książka
1/2

Instytucja zapisu windykacyjnego w prawie polskim : wybrane zagadnienia / Jarosław Turłukowski.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2014.

Miejsce: SA Książka
0/1

Księgi wieczyste : zasady materialnoprawne / Magdalena Deneka.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2010.

Miejsce: SA Książka
0/1

Księgi wieczyste : zasady materialnoprawne / Magdalena Deneka. Wyd. 2, stan prawny oraz dorobek doktryny i judykatury dzień 10 kwietnia 2012 r.
Warszawa : LexisNexis, 2012.

Miejsce: SA Książka
0/1

Kurator spadku / Marcin Margoński.
Warszawa : LexisNexis, 2009.

Miejsce: SA Książka
0/1

Małżeńskie ustroje majątkowe / Elżbieta Skowrońska-Bocian. Wyd. 2, [stan prawny na 15 lutego 2010 r. ].
Warszawa : LexisNexis, 2010.

Miejsce: GW SA Książka
0/1

Małżeństwo kanoniczne / Wojciech Góralski.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2011.

Miejsce: SA Książka
0/1

Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych / Dominik Mączyński.
Warszawa : LexisNexis, 2009.

Miejsce: SA Książka
0/1

Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzeń rzymskich: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych ("Rzym I") oraz rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ("Rzym II") / Marcin Czepelak.
Warszawa : LexisNexis, 2012.

Miejsce: SA SIL Książka
1/3

Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Maria Teresa Romer, Magdalena Najda.
Warszawa : LexisNexis, 2010.

Miejsce: GW SA Książka
0/1

Monetizing patents : trading innovation through patent auctions / Adam Andrzejewski.
Warszawa : LexisNexis, 2014.

Miejsce: SA Książka
0/1

Nabycie przez zasiedzenie / Stanisław Rudnicki. Wyd. 2 [zawiera zmiany i uzupełnienia uwzględniające aktualny stan prawny, dorobek orzecznictwa oraz piśmiennictwa].
Warszawa : LexisNexis Polska, 2010.

Miejsce: SA Książka
0/1

Nadmierne zabezpieczenie kredytu / Łukasz Przyborowski.
Warszawa : LexisNexis, 2012.

Miejsce: SA Książka
0/1

Najem i wynajem lokali komercyjnych / Agnieszka Damasiewicz.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2010.

Miejsce: SA Książka
0/1

Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie podatkowym / Stefan Babiarz.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2013.

Miejsce: SA Książka
0/1

Nowa Księga Wieczysta : informatyzacja rejestru publicznego / Agnieszka Gryszczyńska. [Stan prawny na 14 lipca 2011 r.].
Warszawa : LexisNexis Polska, 2011.

Miejsce: E S SA Książka
1/3

Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji / Joanna May.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2013.

Miejsce: SA Książka
0/1

Rezultaty od 20 do 38 z 175

Spróbuj innego zapytania używając