Szukałeś: 773a = "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego / . Znalezione 820

Filtry

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 210 do 228 z 820

Manipulacje instrumentami finansowymi i Insider Trading : analiza prawno-ekonomiczna / Czesław Bartłomiej Martysz. Stan prawny na 1 lipca 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Materialne określenie przestępstwa / Ewa Plebanek. Stan prawny na 1 lipca 2009 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej : studium przebudzenia systemu ponadnarodowego / Maciej Taborowski. Stan prawny na 12 marca 2019 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2019.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Media audiowizualne : konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia / redakcja naukowa Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Monika Nowikowska, Krzysztof Wąsowski ; autorzy Otylia Bieniek, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Maciej Ciesielski, Piotr Dela, Mirosław Karpiuk, Karol Kościński, Monika Nowikowska, Filip Radoniewicz, Jacek Sobczak, Izabela Stańczuk. Stan prawny na 1 lutego 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

Miejsce: BE BG

3 /

4
Książka

Mediacja dla każdego / pod red. Lidii Mazowieckiej.
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010.

Miejsce: BE BSA

0 /

2
Książka

Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym / Wojciech Federczyk. Stan prawny na 1 lipca 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Mediacja w postępowaniu cywilnym / Marcin Białecki. Stan prawny na 31 grudnia 2011 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381), które wejdą w życie 3 maja 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

1 /

2
Książka

Medyczne oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym / Maciej Syska. Stan prawny na 1 lutego 2013 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy / Marlena Pecyna. Stan prawny na 1 czerwca 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA T

0 /

2
Książka

Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich / Aleksandra Kunkiel-Kryńska. Stan prawny na 1 grudnia 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Między pewnością a efektywnością : marginalizm instytucjonalny wobec prawotwórczego stosowania prawa / Mariusz Jerzy Golecki.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Międzynarodowa ochrona praw osób starszych / Barbara Mikołajczyk. Stan prawny na 1 lipca 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw / Paweł Selera.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce : status prawny arbitrażu i arbitrów / Andrzej W. Wiśniewski.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym / Justyna Matys. Stan prawny na dzień 1 grudnia 2009 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010.

Miejsce: BSA T

0 /

3
Książka

Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej / red. Janusz Justyński, Andrzej Madeja.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BG BSA T

3 /

6
Książka

Mowa nienawiści a wolność słowa : aspekty prawne i społeczne / pod red. Romana Wieruszewskiego [et al.].
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej / Tadeusz Kiełkowski.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Rezultaty od 210 do 228 z 820