Szukałeś: 773a = "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego / . Znalezione 820

Filtry

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 305 do 323 z 820

Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego / Anna Tischner. Stan prawny na 31 sierpnia 2008 r.
Warszawa ; Wolters Kluwer Polska, cop. 2008.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej / Agata Cebera. Stan prawny na 7 września 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej : studium z prawa konstytucyjnego / Michał Ziółkowski. Stan prawny ma 15 lipca 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego / Maciej Szpunar. Stan prawny na 31 lipca 2008 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego / Krzysztof Grajewski.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze społecznej i gospodarki przestrzennej / redakcja naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; autorzy: Jolanta Blicharz [i 16 pozostałych]. Stan prawny na 30 kwietnia 2023 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2023.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania / Paweł Cioch. Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.
Warszawa ; Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007.

Miejsce: BSA

1 /

2
Książka

Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego / Joanna M. Salachna. Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2008.

Miejsce: BG BSA

1 /

2
Książka

Odpowiedzialność za produkt / Monika Jagielska. 2. wyd. zm., stan prawny na 30 czerwca 2009 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego / Anna Konert. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Odsetki cywilnoprawne / Marcin Lemkowski.
Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007.

Miejsce: BE BSA

0 /

2
Książka

Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązania / Karolina Panfil. Stan prawny na 15 października 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Odstąpienie od wymierzenia kary w polskim prawie karnym / Piotr Gensikowski.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu / Marcin Ciemiński. Stan prawny na 7 lipca 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Odwołania w postępowaniu administracyjnym / Zbigniew Kmieciak. Stan prawny na 1 grudnia 2010.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Odwołanie darowizny / Szymon Solarski. Stan prawny na 1 października 2019 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Oględziny : aspekty procesowe i kryminalistyczne / Krystyna Witkowska. Stan prawny na 31 grudnia 2012 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym / Anna Wierzbica. Stan prawny na 10 kwietnia 2008 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : analiza krytyczna / Ireneusz C. Kamiński.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 305 do 323 z 820