Szukałeś: 773a = "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego / . Znalezione 820

Filtry

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 58 do 76 z 820

Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków / Iwona Ciepiela. Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.
Warszawa ; Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010.

Miejsce: BE BSA

1 /

2
Książka

Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki / Tomasz M. Miłkowski. Stan prawny na 20 marca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BG

2 /

2
Książka

Czynności podobne do czynności prawnych / Krzysztof Mularski.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym : materiały IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Toruń 24-25 czerwca 2011 r. / red. nauk. Mirosław Nesterowicz.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej : współczesny wymiar w teorii i praktyce / redakcja naukowa Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, Rafał Budzisz. Stan prawny na 15 grudnia 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer ; 2019.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów / Paweł Dańczak. Stan prawny na 31 października 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Krzysztof Kaszubowski. Stan prawny na 2 maja 2019 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2019.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dobra osobiste w XXI wieku : nowe wartości, zasady, technologie = Rights of personality in the XXI century : new values, rules, technologies / red. nauk. Justyna Balcarczyk. Stan prawny na 23 stycznia 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym / Igor Zgoliński.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Docelowy system VAT w Unii Europejskiej : harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych / Rafał Lipniewicz. Stan prawny na dzień 1 lutego 2010 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

Miejsce: BG BSA

0 /

2
Książka

Dodatkowe zatrudnienie / Bogusław Cudowski.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Błażej Kwiatek. Stan prawny na 20 stycznia 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BG BSA

2 /

3
Książka

Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej / Jacek Błachut.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim / Magdalena Maraszek. Stan prawny na 1 maja 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym / Agnieszka Skorupka. Stan prawny na 10 sierpnia 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Doradztwo podatkowe : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / Irena Sobieska.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BE BSA

0 /

2
Książka

Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / red. Stanisław Biernat, Sławomir Dudzik.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporównawczej / Antoni Bojańczyk.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym / Adam Bochentyn. Stan prawny na 1 kwietnia 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Rezultaty od 58 do 76 z 820