Szukałeś: 773a = "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego / . Znalezione 820

Filtry

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 153 do 171 z 820

Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego : zagadnienia prawa polskiego i obcego / red. naukowa Wojciech Jasiński, Krzysztof Nowicki. Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Jawność procesu karnego / red. nauk. Jerzy Skorupka ; [aut.] Wojciech Jasiński [et al.]. Stan prawny na 1 lutego 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym / Radosław Koper.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Jawność w samorządzie terytorialnym / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego / Wioletta Witoszko. Stan prawny na dzień 1 grudnia 2009 r.
Warszawa ; Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Jednostki pomocnicze gminy / Monika Augustyniak.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Judycjalizacja postępowania administracyjnego / Robert Suwaj. Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości objętych zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego / Anna Hrycaj.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej / Paweł Grzegorczyk. Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.
Warszawa ; Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Kara ograniczenia wolności / Alicja Ornowska. Stan prawny na 1 czerwca 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym / Radosław Giętkowski.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Karcenie dzieci : perspektywa prawna / Radosław Krajewski. Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.
Warszawa ; Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym / Joanna Mierzwińska-Lorencka. Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących prace zarobkową / Joanna Unterschütz. Stan prawny na 1 października 2009 r.
Warszawa ; Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości / Arkadiusz Lach. Stan prawny na 1 maja 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym / pod red. Andrzeja Wróbla.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009.

Miejsce: BG BSA

0 /

2
Książka

Kierownictwo w prawie administracyjnym / Wojciech Góralczyk jr. Stan prawny na 1 marca 2016 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

Miejsce: BG BSA

2 /

3
Książka

Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Igor Zachariasz. Stan prawny na 1 września 2012 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA T

0 /

2
Książka

Rezultaty od 153 do 171 z 820