KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8389020327 . Znalezione 200

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

[ więcej ]

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następne >>

Rezultaty od 134 do 152 z 200

  Egz.
Dost./Ogl.

Pisma polskie. Cz. 2, Reprodukcje fototypiczne / Andrzej Trzecieski.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961.

Miejsce: BG Książka
1/1

Pisma polskie. Cz. 1, Wstęp, teksty, objaśnienia, indeks wyrazów i form / Andrzej Trzecieski ; oprac. Stanisław Bąk ; oprac. muzykologiczne Zygmunt M. Szweykowski.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961.

Miejsce: BG Książka
2/3

Podole / Oskar Kolberg ; z rękopisów i druków zebrała i opracowała Danuta Pawlakowa ; redakcja tekstów gwarowych Władysław Kuraszkiewicz ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wydanie I.
Poznań : Redakcja Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, 1994.

Miejsce: BG Książka
0/1

Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu ; Listy poetyckie z Egiptu ; Plan Rhamezesa ; Posielenije ; Poemat tercynowy o piekle ; Beatryks Cenci ; Krak / Juliusz Słowacki. Makbet / oprac. Jan Kuźniar ; bibliogr. oprac. Wiktor Hahn. Wyd. 2.
Wrocław : Zakład imienia Ossolińskich - Wydaw., 1956.

Miejsce: BG BM Książka
1/3

Poezje / Jan Artur Rimbaud.
Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze "Ignis", 1921.

Miejsce: BG Książka
0/1

Pokucie. Cz. 3 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; dr. 1963.

Miejsce: BG BM Książka
0/2

Pokucie. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; dr. 1962.

Miejsce: BG Książka
0/1

Pokucie. Cz. 2 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; dr. 1963.

Miejsce: BG BM Książka
0/2

Pokucie. Cz. 4 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne : dr. 1962.

Miejsce: BG BM Książka
1/3

Pokucie. Suplement do tomów 29-32 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł dr. zebr. i oprac. Agata Skrukwa].
Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga ; 2008.

Miejsce: BG Książka
0/1

Polityka ; Ekonomika ; Retoryka ; Retoryka dla Aleksandra ; Poetyka ; Zachęta do filozofii ; Ustrój polityczny Aten ; List do Aleksandra Wielkiego ; Testament / Arystoteles ; [przekł., wstępy i koment. Maria Chigerowa et al. ; posł. Henryk Podbielski].
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Miejsce: BG BM BNS Książka
7/11

Pomorze / Oskar Kolberg. Ostatki Słowian na południowym brzegu Bałtyckiego Morza / Aleksander Hilferding ; [z rpsów oprac. Jerzy Kądziołka, Danuta Pawlakowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; dr. 1965.

Miejsce: BG Książka
0/1

Prakseologia. Cz. 1 / Tadeusz Kotarbiński ; [red. odpowiedzialny t. Wojciech Gasparski ; red. nauk. Danuta Miller] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Filozoficznych.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 1999.

Miejsce: BG BNS Książka
3/5

Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej JO. księcia Radziwiłła Sierotki ; Noc letnia ; Beniowski : (poema) : pięć pierwszych pieśni ; Wiersze drobne / Juliusz Słowacki. Dodatek : Niewiadomo co czyli Romantyczność / [utwór wspólny Odyńca i Słowackiego] ; oprac. Juliusz Kleiner ; bibliogr. zestawił Wiktor Hahn. Wyd. 2.
Wrocław : Zakład imienia Ossolińskich - Wydaw., 1954.

Miejsce: BG BM Książka
3/5

Próby poematu filozoficznego ; Do Ludwika Norwida list ; Pomniejsze pisma treści filozoficznej i religijnej ; Pisma polityczne ; Dodatki I, II, III / Juliusz Słowacki ; bibliogr. oprac. Wiktor Hahn.
Wrocław : Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1955.

Miejsce: BG BM Książka
2/4

Proza. 1 / Cyprian Norwid ; oprac. Rościsław Skręt ; Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007.

Miejsce: BG Książka
0/1

Przemyskie / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; dr. 1964.

Miejsce: BG Książka
0/1

Przysłowia / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. oraz opatrzył wstępem, bibliografią , słowniczkiem i indeksami Stanisław Świrko ; uzup. odsyłaczami do Nowej Księgi Przysłów Polskich Stanisław Świrko]. Wyd. 2 przejrz. i popr. / przez aut. oprac. wyd. 1 oraz Józefa Bursztę i Medarda Tarkę.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.

Miejsce: BG BM BNS Książka
9/11

Przysłowia / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. oraz opatrzył wstępem, bibliogr., słowniczkiem i indeksami Stanisław Świrko] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; dr. 1967.

Miejsce: BG Książka
0/1

Rezultaty od 134 do 152 z 200

Spróbuj innego zapytania używając