KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 490a = Krótkie Komentarze Becka . Znalezione 468

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 134 do 152 z 468

  Egz.
Dost./Ogl.

Konferencja Międzyrządowa Unii Europejskiej w sprawie reformy instytucjonalnej [grudzień 2000 r.] : : propozycje i wyniki / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001.

Miejsce: CEc Fc SAc Tc Książka
0/4

Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki / Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych ; [oprac. Wierzbicka Małgorzata].
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1992.

Miejsce: FC Książka
0/1

Kontakty międzynarodowe Sejmu X kadencji : (sprawozdanie) / Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych ; [oprac. Dorota Mycielska, Małgorzata Wierzbicka].
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1992.

Miejsce: FC Książka
0/1

KONTEKSTY sztuki / red. Andrzej Jankowski.
Poznań : Wydaw.Nauk.UAM, 1992.

Miejsce: Fc Pdc Książka
0/3

Konwent Europejski "faza słuchania" : wybór dokumentów.
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002.

Miejsce: CEc Cg Fc SAc Tc Książka
0/4

KOSMOLOGIE światów możliwych / pod red. Janusza Jaskóły i Anny Olejarczyk.
Wrocław : Wydaw.UWr., 2002.

Miejsce: Fc Książka
0/1

Kronika Miasta Szczecina / [Kazimierz Kozłowski, red.].
Szczecin : "Glob", 1985-1990.

Miejsce: Cg Fc Hc INF Nc Pc Pdc Rc SAc W WFc Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
5/82

Kultura a jednostka ludzka / pod red. Stanisława Pietraszki.
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.

Miejsce: Fc Książka
0/1

Kultura i Media / [Wyd.] Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich.
Warszawa : "Kontrast"

Miejsce: Fc Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Kultura i Społeczeństwo / Zakład Socjologii i Historii Kultury Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-.

Miejsce: CG FC PC PDC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/4

Kultura techniczna a humanistyczna aksjologia / pod red. Józefa Bańki.
Katowice : Uniwersytet Śląski, 1983.

Miejsce: CG Fc W Książka
0/2

KURS inspiracji / [oprac. Małgorzata Kaczyńska i in.].
Warszawa : Krajowy Urząd Pracy, 1997.

Miejsce: Fc Książka
0/1

Kwalifikacje i kształcenie kadr pedagogicznych w świecie współczesnym / pod red. Tadeusza Wilocha ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1991.

Miejsce: Cg Fc Pdc Książka
1/3

Kwartalnik Filozoficzny / pod red. W. Heinricha ; przy udziale komitetu złożonego z K. Michalskiego, J. M. Rozwadowskiego, W. Rubczyńskiego.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1922-1950,

Miejsce: FC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Listopad 1996 r / [oprac. Grażyna Klusek i in.].
Warszawa : GUS, 1997.

Miejsce: Fc Książka
0/1

Łódź sokratejska.
Lublin : NZS KUL, 2001.

Miejsce: Cg Fc Książka
0/1

LOGIC, language, methodology.
Białystok : Dział Wydaw.Filii UW, 2003.

Miejsce: Cg Fc Książka
0/2

Ludność według Płci, Wieku, Województw, Miast i Gmin w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych i Usług Niematerialnych.
Warszawa : GUS, 1987-1998.

Miejsce: Cg Fc Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/30

Ludzie Nauki Szczecina w 50-leciu / [Wyd.] Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. [Gł.red.wydaw.STN Tadeusz Białecki].
Szczecin : Wydaw.Nauk.US, 1996.

Miejsce: BLC CG FC GC HC NC PC PDC SAC TC Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/9

Rezultaty od 134 do 152 z 468

Spróbuj innego zapytania używając