KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 490a = Krótkie Komentarze Becka . Znalezione 1110

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

[ więcej ]

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 96 do 114 z 1110

  Egz.
Dost./Ogl.

Bibliografia prac prof. dr. hab. Ludwika Florka za lata 1971-2014 / oprac. Anna Radwańska.
Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2014.

Miejsce: INF Książka
0/1

Bibliografia Publikacji i Niepublikowanych Prac Naukowo-Badawczych Pracowników Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie Wyższa Szkoła Morska. Biblioteka Główna. Oddział Informacji Naukowej.
Szczecin : Dział Wydawnictw WSM, 1983-.

Miejsce: INF Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/2

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Medycznej w Gdańsku za Lata... / [oprac. Adam Bocheński] ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1967-.

Miejsce: INF Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Rolniczej w Szczecinie za Lata ... / Maria Stasiak, Barbara Tupikowska.
Szczecin : Wydaw.AR, 1989-.

Miejsce: INF Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/12

Bibliografia Publikacji Pracowników Filii UW za lata [...] / [Wyd.] Biblioteka Główna Filii UW w Białymstoku.
Białystok : Dział Wydaw.Filii UW

Miejsce: Cg INF Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/3

Bibliografia Publikacji Pracowników Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk / [oprac. Małgorzata Górkiewiczowa, Barbara Morawska-Nowak].
Kraków : Polska Akademia Nauk. Instytut Farmakologii, 1979-.

Miejsce: INF Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Bibliografia publikacji pracowników Kolegium Ekonomiczno-Społecznego za lata 1998-2007 : XL lat (Wydziału) Kolegium 1968-2008 / [oprac. Danuta Drabińska, Janusz Kaliński].
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008.

Miejsce: E INF Książka
0/1

Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Szczecińskiej / Politechnika Szczecińska. Biblioteka Główna ; [pod red. Anny Łozowskiej].
Szczecin : Wydaw. Uczelniane PS, 1987-.

Miejsce: Cg INF Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/3

Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego za Lata... / Biblioteka Uniwersytecka.
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1977-1995.

Miejsce: INF Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/5

Bibliografia Publikacji Pracowników WSP w Rzeszowie ... / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie ; oprac. Eugenia Grzebyk.
Rzeszów : Wydaw.WSP, 1990-.

Miejsce: Cg INF Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/3

Bibliografia Publikacji Pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Kraków : Wydaw.Nauk.WSP 1970.

Miejsce: INF Pdc W Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/7

Bibliografia Puszczy Białowieskiej : 1967-1972 / Czesław Okołów ; Białowieski Park Narodowy.
Białowieża : Białowieski Park Narodowy, 1976.

Miejsce: INF Książka
0/1

Bibliografia Puszczy Białowieskiej : 2006-2010 / Piotr Bajko ; Białowieski Park Narodowy. Pracownia Naukowa.
Białowieża : Białowieski Park Narodowy, 2014.

Miejsce: INF Książka
0/1

Bibliografia religioznawcza i religijna : druki zwarte w Polsce Ludowej za lata 1944 (lipiec) - 1966 (maj). T.1 / przygotował zespół w składzie Tadeusza Hudyga [et al.] pod redakcją naukową Mariana Żychowskiego.
Warszawa : Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR. Zakład Religioznawstwa, 1967.

Miejsce: H INF Książka
0/2

Bibliografia retrospektywna polskiego piśmiennictwa technicznego za lata 1945-1949 : [praca zbiorowa / pod red. Heleny Handelsman] ; Centralny Instytut Dokumentacji Naukowo-Technicznej.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1954.

Miejsce: INF Książka
0/1

Bibliografia rozpraw doktorskich i habilitacyjnych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego za lata 1974-1989 : (do 1985 r. Politechniki Szczecińskiej) / Uniwersytet Szczeciński. Biblioteka Wydziału Ekonomicznego.
Szczecin : Wydaw.Nauk.US, 1991.

Miejsce: INF Z Książka
0/2

Bibliografia Śląska / Śląski Instytut Naukowy, Biblioteka Śląska.
Katowice ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963-2002,

Miejsce: INF Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Bibliografia śląska : jej stan obecny i zadania na przyszłość / Michał Ambros.
Katowice : Instytut Śląski, 1946.

Miejsce: H INF Książka
0/2

Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za lata 1996-2000 : słowiańszczyzna zachodnia i południowa / Piotr Głogowski, Lilla Moroz-Grzelak, Michał Stefański ; Instytut Slawistyki PAN. Instytut Filologii Słowiańskiej UW.
Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2002.

Miejsce: INF Książka
0/1

Rezultaty od 96 do 114 z 1110

Spróbuj innego zapytania używając