KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Beylin, Stefania . Znalezione 218

<<Poprzednie 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Następne >>

Rezultaty od 191 do 209 z 218

  Egz.
Dost./Ogl.

Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Aldony Frączkiewicz-Wronki.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2000.

Miejsce: BG Książka
0/1

Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: BE Książka
0/1

Współczesne teorie konfliktu społecznego / Anna Adamus-Matuszyńska.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998.

Miejsce: BE Książka
0/1

Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych / Małgorzata Pańkowska.
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE, 1998.

Miejsce: BE Książka
0/1

Wybrane języki opisu problemów optymalizacyjnych / Krzysztof Targiel.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: BE Książka
0/1

Wybrane modele oceny ryzyka : podejście nieklasyczne / Grażyna Trzpiot.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Miejsce: BE Książka
0/1

Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 : (zródła [i.e. źródła] regionalizmu) / Barbara Danowska-Prokop, Urszula Zagóra-Jonszta.
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995.

Miejsce: BE Książka
0/1

Wydatki i spożycie żywności w polskich gospodarstwach domowych na tle uwarunkowań rynkowych / Ewa Kieżel.
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1994.

Miejsce: BE Książka
0/1

Wykorzystanie komputerów i metod ekonometrycznych w zarządzaniu i planowaniu : materiały konferencyjne / pod redakcją Andrzeja Barczaka i Henryka Sroki.
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1991.

Miejsce: BE Książka
0/1

Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa : modele, zasady, uwarunkowania / Grażyna Gruszczyńska-Malec.
Katowice : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001.

Miejsce: BG Książka
0/1

Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa : modele, zasady, uwarunkowania / Grażyna Gruszczyńska-Malec. Wyd. 2.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004.

Miejsce: BE Książka
0/1

Zachowania adaptacyjne podmiotów TSL na europejskim rynku transportowym : praca zbiorowa / pod red. Marii Michałowskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006.

Miejsce: BE Książka
0/1

Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych / Slawomir Smyczek.
Katowice : AE, cop. 2001.

Miejsce: BG T Książka
0/2

Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych / Krystyna Jędralska.
Katowice : Wydawnictwo AE, 1992.

Miejsce: BE Książka
0/1

Zachowania turystyczne gospodarstw domowych : uwarunkowania, prawidłowości, przyszłość / Teresa Żabińska.
Katowice : AE, 1994.

Miejsce: BE Książka
0/1

Zagospodarowanie transportowe zurbanizowanych obszarów przygranicznych czesko-polskich : drugi etap : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Dziadka ; [zespół aut. Stanisław Dziadek et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 1998.

Miejsce: BE Książka
0/1

Zagrożenia społeczne - miejsce polityki społecznej w systemie nauk : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 29-31 maja 1996 / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; [Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego].
Katowice : AE, 1997.

Miejsce: BE Książka
0/1

Zarys koncepcji nowej teorii organizacji i zarządzania dla przedsiębiorstw e-gospodarki : praca zbiorowa / pod red. Henryka Sroki ; [aut. rozdz. Henryk Sroka et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2007.

Miejsce: BE Książka
1/2

Zarys metodologii tworzenia systemów multimedialnych dla potrzeb współczesnej organizacji / Celina Olszak, Henryk Sroka.
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1997.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rezultaty od 191 do 209 z 218

Spróbuj innego zapytania używając