KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Beylin, Stefania . Znalezione 218

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Następne >>

Rezultaty od 134 do 152 z 218

  Egz.
Dost./Ogl.

Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych : Resortowy Program Badań Podstawowych RP. III. 42 : synteza. T. 3, Rozwój przedsiębiorstwa : procesy i strategie rozwoju / Krystyna Fabiańska, Jerzy Rokita.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991.

Miejsce: BE Książka
0/1

Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych : Resortowy Program Badań Podstawowych RP. III. 42 : synteza. T. 4, Rozwój przedsiębiorstwa : nowa generacja zarządzania / Krystyna Fabiańska, Jerzy Rokita.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991.

Miejsce: BE Książka
0/1

Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych : Resortowy Program Badań Podstawowych RP. III. 42 : synteza. T. 5, Restrukturyzacja związków integracyjnych przedsiębiorstw / Ber Haus, Jan Lichtarski, Stefan Wrzosek.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991.

Miejsce: BE Książka
0/1

Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym / Artur Walasik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Miejsce: BE Książka
0/1

Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską : (wybrane aspekty zachodzących zmian) / Aldona Frączkiewicz-Wronka. Wyd. 2.
Katowice : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001.

Miejsce: BG Książka
0/1

Regionalne uwarunkowania polityki społecznej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustronie Wielkopolskie 28-31 maja 1995 / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej].
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 1995.

Miejsce: BE Książka
0/1

Restrukturyzacja regionów przemysłowych : analiza porównawcza procesów dostosowawczych w regionach Nord-Pas de Calais, Północna Nadrenia-Westfalia, Górny Śląsk : materiały z konferencji międzynarodowej Gliwice, 10-11 maja 1995 / [red. nauk. Jerzy Biniecki, Andrzej Klasik, Florian Kuźnik] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Fundacja im. Friedricha Eberta. Biuro na Śląsku, Górnośląska Agencja Rozwoju i Promocji w Katowicach.
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1995.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rodzina współczesna : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 29 maja - 1 czerwca 1994 / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; [Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej].
Katowice : AE, 1994.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Śliwińskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adameckiego, 2007.

Miejsce: BE T Książka
1/3

Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych : praca zbiorowa / pod red. Joanny Żabińskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Joanny Żabińskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Joanny Żabińskiej.
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rozwój majątku trwałego w przedsiębiorstwach przemysłowych / Jan Pyka.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rozwój przedsiębiorstwa : problemy teorii i dylematy praktyki : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krystyny Fabiańskiej i Jerzego Rokity.
Katowice : AE, 1991.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rozwój społeczny województwa katowickiego : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz.
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1996.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rynek pracy w teorii i praktyce / Dorota Kotlorz, Urszula Zagórska-Jonszta.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998.

Miejsce: BE Książka
0/1

Ryzyko projektów inwestycyjnych / Krzysztof Marcinek. Wyd. 2.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2001.

Miejsce: BE T Książka
0/2

Samodzielność ekonomiczna samorządów lokalnych : założenia modelowe / Ewa Zeman-Miszewska.
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE, 1996.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rezultaty od 134 do 152 z 218

Spróbuj innego zapytania używając