KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Beylin, Stefania . Znalezione 218

<<Poprzednie 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Następne >>

Rezultaty od 172 do 190 z 218

  Egz.
Dost./Ogl.

System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w gospodarce społeczno-rynkowej Polski : praca zbiorowa / pod red. Józefa Szyrockiego i Marcina Znanieckiego.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 1992.

Miejsce: BE Książka
0/1

System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie / Krystyna Jędralska, Barbara Woźniak-Sobczak.
Katowice : AE, 2000.

Miejsce: BE T Książka
2/3

Systemy bazujące na wiedzy w formułowaniu strategii organizacji / Stanisław Stanek.
Katowice : AE, 1994.

Miejsce: BE Książka
0/1

Systemy gospodarcze : zagadnienia teoretyczne / pr. zb. pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice ; Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Miejsce: BE Książka
0/1

Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2000.

Miejsce: BE Książka
0/1

Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszczeg. rozdz. oprac. Monika Badera et al.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Katedra Ekonomii. Zakład Systemów Gospodarczych.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 1998.

Miejsce: BE Książka
0/1

Systemy transportowe w regionach wysoko zurbanizowanych : praca zbiorowa / pod red. Stanisław Dziadka ; [zespół aut.: Stanisław Dziadek et al.].
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 1996.

Miejsce: BE Książka
0/1

Systemy wspomagania organizacji : praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego i Henryka Sroki.
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE, 1999.

Miejsce: BE Książka
0/1

Teoretyczno-metodyczne problemy badania rytmiczności produkcji / Jerzy Kekin ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1979.

Miejsce: BE Książka
0/1

Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych : praca zbiorowa / pod red. Krystiana Heffnera i Adama Polko.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2010.

Miejsce: BE Książka
0/1

Transformacja przedsiębiorstwa / Mariusz Bratnicki.
Katowice : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 1998.

Miejsce: BE Książka
0/1

Transport a układy społeczno-gospodarcze regionu : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Dziadka ; [aut.: Stanisław Dziadek et al.].
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 1994.

Miejsce: BE Książka
0/1

Trójstronna kooperacja przemysłowa Wschód - Zachód - Południe : (kompleksowa analiza) / Krzysztof Szaflarski.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 1992.

Miejsce: BE Książka
0/1

Ubezpieczenia na życie : analiza aktuarialna / Piotr Chrzan.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 1998.

Miejsce: BE Książka
0/1

Uogólnione rozwiązania i korekcje sprzecznych modeli optymalizacyjnych we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji ekonomicznych / Jerzy Mika.
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1990.

Miejsce: BE Książka
0/1

Uwarunkowania i modele konsumpcji : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kieżel, [aut. oprac. Władysława Muszyńska et al. ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Instytut Rynku i Konsumpcji].
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991.

Miejsce: BE Książka
0/1

Uwarunkowania komputerowego wspomagania gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Anna Lipka.
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE, 1996.

Miejsce: BE Książka
0/1

Warunki podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce w aspekcie dostosowania do wymogów Unii Europejskiej / Barbara Jonczyk, Helena Ogrodnik.
Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000.

Miejsce: BE Książka
0/1

Wielokryterialne dyskretne programowanie dynamiczne : teoria i zastosowanie w praktyce gospodarczej / Tadeusz Trzaskalik.
Katowice : AE, 1990.

Miejsce: BE Książka
0/1

Rezultaty od 172 do 190 z 218

Spróbuj innego zapytania używając