KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Konczewska, Helena . Znalezione 42

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 42

  Egz.
Dost./Ogl.

Problemy rozliczeń poczty i telekomunikacji / [aut. Henryk Babis et al. ; red. nauk. Roman Czaplewski].
Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1995.

Miejsce: T W Z Książka
2/4

Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : materiały konferencji naukowej Koła Naukowego Łączności przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, Szczecin, 10-11 grudnia 2008 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Henryka Babisa ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług.
Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Szczecinie, 2009.

Miejsce: E S T TM Książka
3/5

Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Henryka Babisa i Agnieszki Budziewicz ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Koło Naukowe Łączności.
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005.

Miejsce: CIDE T TM Książka
1/3

Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : materiały konferencyjne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Henryka Babisa i Agnieszki Budziewicz-Guźleckiej ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Koło Naukowe Łączności.
Szczecin ; Print Group, 2006.

Miejsce: T TM Z Książka
2/4

Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : [VII międzynarodowa studencka konferencja naukowa], Szczecin, 4-5 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Henryka Babisa ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Koło Naukowe Łączności.
Szczecin : Zapol, 2003.

Miejsce: T TM Książka
1/2

Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : mat. konferencyjne [VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Szczecin 2-3 grudnia 2004 r. / pod red. nauk. Henryka Babisa i Agnieszki Budziewicz ; Wydz. Zarządzaania i Ekonomiki Usług. Koło Naukowe Łączności US.
Szczecin : US, 2004.

Miejsce: T TM Książka
1/2

Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : praca zbiorowa / pod red. Henryka Babisa ; Uniwerytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Koło Naukowe Łączności.
Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2007.

Miejsce: T TM Książka
2/3

Rynek usług łączności a globalizacja gospodarki / [red. nauk. Henryk Babis] ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji. Katedra Polityki Gospodarczej Łączności.
Szczecin : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002.

Miejsce: T Książka
0/1

Spółdzielnia uczniowska : praktyczna nauka postaw kooperacji i przedsiębiorczości wśród uczniów : przewodnik : praca zbiorowa / pod redakcją Henryka Babisa, Agnieszki Budziewicz-Guźleckiej, Anny Drab-Kurowskiej, Marcina Janowskiego.
Szczecin : Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, 2016.

Miejsce: T TM Książka
0/2

Sposoby i procedury prywatyzacji przedsiębiorstw transportowych : (żegluga, porty, transport samochodowy, kolej) : konferencja naukowa nt.[...] / Uniwersytet Szczeciński. Wydział Transportu i Łączności ; [red. nauk.Henryk Babis].
Szczecin : [b.w.], 1994.

Miejsce: T Książka
0/1

Standardy usług świadczonych przez Klub Integracji Społecznej w Kamieniu Pomorskim / [zespół aut. Halina Maciejewicz, Alfred Korycki, Beata Mazurowska ; red. nauk. i oprac. red.: Henryk Babis et al.].
Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki, 2009.

Miejsce: T TM Książka
2/3

Studenckie debaty o ekonomii społecznej : praca zbiorowa / pod redakcją Henryka Babisa ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Szczecinie.
Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki, 2013.

Miejsce: E S T TM Książka
3/5

Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki / [red. nauk. Henryk Babis] ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji. Katedra Polityki Gospodarczej Łączności.
Szczecin : Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003.

Miejsce: CIDE T TM Książka
6/9

Telekomunikacja i poczta jako stymulatory rozwoju e-gospodarki w Polsce : [konf. nauk.], Szczecin - Darłowo, maj 2005 / [red. nauk. Henryk Babis] ; Uniw. Szczeciński, Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług , Kat. Ekonomiki i Organizacji Telekomunik.
Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, 2005.

Miejsce: T TM Książka
1/3

Transport / pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król ; aut.: Henryk Babis [et al.]. Wyd. 5 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Miejsce: T TM Książka
6/8

Transport / pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król ; aut. Henryk Babis et al. Wyd. 4 zm.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005.

Miejsce: T TM Książka
1/3

Transport : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Rydzkowskiego i Krystyny Wojewódzkiej-Król ; [aut.: Henryk Babis et al.]. Wyd. 3 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2000.

Miejsce: T TM Książka
6/7

Wprowadzenie do ekonomiki firmy telekomunikacyjnej : praca zbiorowa / pod red. naukową Henryka Babisa ; [aut. Henryk Babis et al.] ; Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999.

Miejsce: T TM Książka
19/20

Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców / pod redakcją naukową Henryka Babisa, Marcina Janowskiego, Marty Musiał i Joanny Rzempały.
Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2015.

Miejsce: E S T TM Książka
2/4

Rezultaty od 20 do 38 z 42

Spróbuj innego zapytania używając