KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Pankalla, Andrzej. . Znalezione 146

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 146

  Egz.
Dost./Ogl.

Formowanie "Dziadów" części drugiej : rekonstrukcja genetyczna / Stanisław Pigoń.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.

Miejsce: BG BM Książka
1/3

Grzech : dramat w 5 aktach / Stefan Żeromski.
Warszawa : Czytelnik, 1950.

Miejsce: BM Książka
0/1

Grzech ; Biała rękawiczka / Stefan Żeromski.
Warszawa : Czytelnik, 1956.

Miejsce: BG BM Książka
1/3

Jan Bielecki ; Ojciec zadżumionych / Juliusz Słowacki ; oprac. Stanisław Pigoń.
Kraków : Wydawnictwo M. Kot, 1946.

Miejsce: BM Książka
0/1

Jan Bielecki ; Ojciec zadżumionych / Juliusz Słowacki ; opracował Stanisław Pigoń. Wydanie 2.
Kraków : Wydawnictwo M. Kot, 1947.

Miejsce: BM Książka
0/1

Joachim Lelewel : człowiek i pisarz / Ignacy Chrzanowski ; do druku przygotował i przedmową poprzedził Stanisław Pigoń.
Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1946.

Miejsce: BG BM BNS Książka
2/7

Kampanja przeciwmasońska w Wilnie 1817 r. / Stanisław Pigoń.
Wilno : Zakłady Graficzne "Znicz", 1933.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Korespondencja wzajemna (1952-1968) / Stanisław Pigoń, Monika Żeromska ; do dr. przygotowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Zdzisław Jerzy Adamczyk i Alina Kowalczykowa.
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.

Miejsce: BG Książka
0/1

Kostka Napierski : powieść z XVII wieku / Władysław Orkan ; [red. t. Zofia Górzyna].
Kraków : Wydaw. Literackie, 1961.

Miejsce: BG Książka
1/1

Kronika życia i twórczości Mickiewicza : lata 1798-1824 / Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zofia Makowiecka ; pod red. Stanisława Pigonia ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1957.

Miejsce: BG Książka
2/2

Kronika życia i twórczości Mickiewicza : Mickiewicz w Collège de France : październik 1840-maj 1844 / Zofia Makowiecka ; pod red. Stanisława Pigonia ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.

Miejsce: BG Książka
2/3

Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. Wyd. 4, przejrz. i uzup.
Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924.

Miejsce: BG Książka
1/2

Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń.
London : M. I. Kolin, [1940].

Miejsce: BG Książka
0/1

Listy ze wsi. Serja I / Władysław Orkan. [Wyd.2].
Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa, [1935?].

Miejsce: BG Książka
1/1

Listy ze wsi. Serja II / Władysław Orkan. [Wyd.2].
Warszawa : Nakładem Gebethnera i Wolffa, [1935?].

Miejsce: BG Książka
1/1

Listy Br. Trentowskiego : (1836-1869) / zebrał i do druku przygotował Stanisław Pigoń ; Polska Akademja Umiejętności.
Kraków : nakł. Polskiej Akademji Umiejętności, 1937

Miejsce: BNS Książka
0/2

Listy Seweryna Goszczyńskiego (1823-1875) / zebrał i do druku przygotował Stanisław Pigoń.
Kraków : nakł. Polskiej Akademji Umiejętności ; 1937.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Listy ze wsi i inne pisma społeczne : wybór / Władysław Orkan ; do druku przygotował i rozprawą wstępną poprzedził Stanisław Pigoń.
Warszawa : Gebethner i Wolff, [1946].

Miejsce: BM Książka
0/1

Listy, dedykacje, notaty / Adam Mickiewicz ; zebrał i oprac. Stanisław Pigoń.
Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1964.

Miejsce: BG BM Książka
0/2

Rezultaty od 20 do 38 z 146

Spróbuj innego zapytania używając