KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 020a = 83-7389-981-2 . Znalezione 20000

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

[ więcej ]

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

[ więcej ]

 

Język dok.:

[ więcej ]

<<Poprzednie 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Następne >>

Rezultaty od 172 do 190 z 20000

  Egz.
Dost./Ogl.

"Aratus" Jana Kochanowskiego - warsztat filologiczny poety / Janusz S. Gruchała.
Warszawa ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe : 1989.

Miejsce: BG BM Książka
0/2

"Arbeiter, Arbeiterklasse, Revolution Ausbeutung" : Untersuchungen zur Herausbildung gesellschaftswissenschaftlicher Termi ni bei K. Marx und F. Engels / [Red. K. E. Heidolph u.a.].
Berlin : Akademie der Wissenschaften, 1975.

Miejsce: BM Książka
0/1

"Archiwa Przełomu 1989-1991" w czasach przełomu : przegląd źródeł - ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia : materiały z II ogólnopolskiego seminarium, Pałac Prezydencki, 15 października 2012 roku / [red. Teresa Grabczyńska et al.].
Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2013.

Miejsce: BG BNS Książka
1/2

"Argenida" Wacława Potockiego w stosunku do swego oryginału / napisał Władysław Bobek.
Kraków ; Skł. gł. Kasa im. J. Mianowskiego, 1929.

Miejsce: BG BM Książka
0/2

"Argumenty" (1957-1987) : studium prasoznawcze / Cezary Jabłoński ; Akademia Nauk Społecznych PZPR.
Warszawa : Akademia Nauk Społecznych PZPR, 1988.

Miejsce: BM BNS Książka
0/5

"Arkadiusz Gacparski. Twórczość niedokończona" / Iwona Gacparska.
Szczecin : PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk, [ca 2014].

Miejsce: BG Książka
0/1

"Arkona": miesięcznik poświęcony kulturze i sztuce : zarys problematyki / Anna Sucharska ; Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.
Warszawa ; Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986.

Miejsce: BG BM Książka
0/3

"Armseliger Stern der Hoffnung für die Flucht von der Fahnen" : Desertion und Montage : Eine vergleichende Studie zu Desertions-Erzählungen von Heinar Kipphardt, Alfred Andersch, Heinrich Böll und Hans Magnus Enzensberger / Paulhans Stoessel. 1. Auflage.
[Hannover] : Wehrhahn Verlag, 2013.

Miejsce: BM Książka
1/1

"As you are well pronounced by all external warrants" : women's bodies and women's places in 17th-century Dutch and English drama / Patrycja Poniatowska.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.

Miejsce: Książka
0/0

"Ate" i inne eseje / Paweł Bytniewski.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021.

Miejsce: BNS Książka
1/2

"Auftritt der Tod im Wirbel der Konfetti" : erzählen zwischen Erfinden und Verschwinden in Gerhard Köpfs Frühwerk / Wolfgang-Michael Böttcher.
Frankfurt am Main ; Berlin : P.Lang, 2000.

Miejsce: BM Książka
0/1

"Aus dem Lautsprecher brüllte der Krieg" : Ernst Johannses Hörspiel "Brigadevermittlung" Melanie Fohrmann.
Bielefeld : Aisthesis Verlag, 2005. -

Miejsce: BM Książka
0/1

"Ausgewanderte Wörter" : [eine Auswahl der interessantesten Beiträge zur internationalen Ausschreibung "Ausgewanderte Wörter" / herausgegeben von Prof. Jutta Limbach ; Gesellschaft für deutsche Sprache [et al.]].
Ismaning : Hueber Verlag, cop. 2007.

Miejsce: BM Książka
0/1

"Ausländische Jugendliche". [1]
München : Goethe Institut, 1984.

Miejsce: BM Książka
0/1

"Ausländische Jugendliche". 2, Aufgaben und Worterklärungen
München : Goethe Institut, 1985.

Miejsce: BM Książka
0/1

"Babska władza" u ludów ościennych w ujęciu historiografii rzymskiej / Peter Kehne ; [z jęz. niem. przeł. Leszek Mrozewicz i Maria Ilska] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Historii, Uniwersytet Gdański. Zakład Historii Starożytnej.
Poznań ; Wydawnictwo Vis, 2002.

Miejsce: BM BNS Książka
0/2

"Balladyna" Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. Wyd. 2.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.

Miejsce: BG BM Książka
2/3

"Balladyna" Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1981.

Miejsce: BG BM Książka
3/5

"Barbarossa" na morzu 1941-1942 / Jerzy Pertek.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1983.

Miejsce: BG Książka
4/5

Rezultaty od 172 do 190 z 20000

Spróbuj innego zapytania używając