KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Konczewska, Helena . Znalezione 334

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 58 do 76 z 334

  Egz.
Dost./Ogl.

Gospodarka w służbie idei : rzecz o modelu szwedzkim / Sławomir Czech.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: E Książka
0/1

Gospodarka województwa śląskiego na drodze przemian : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Barczaka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

Miejsce: E Książka
0/1

Gospodarka zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego : studium ekonometryczno-statystyczne / Krystyna Melich-Iwanek.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

Miejsce: E Książka
0/1

Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych / Małgorzata Król.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

Miejsce: E Książka
0/1

Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym / pod red. Małgorzaty Czornik ; [aut. Agnieszka Bugno-Janik et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: E Książka
0/1

Harmonogramowanie produkcji w systemach klasy ERP na przykładzie systemu Impuls 5 / [red. nauk. Tadeusz Trzaskalik ; aut. Jarosław Iwanek i in.]. +dysk optyczny (CD-ROM).
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: E Książka
0/1

Historyczne aspekty rozwoju zabezpieczeń socjalnych górników na Górnym Śląsku / Arkadiusz Przybyłka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: E Książka
0/1

Informacja sprawozdawcza o jednostkach powiązanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości : praca zbiorowa / pod red. Haliny Buk ; [aut. Halina Buk, Marzena Strojek-Filus].
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: E Książka
0/1

Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego / Beata Reformat.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Miejsce: E Książka
0/1

Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta / Barbara Kucharska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Miejsce: E Książka
0/1

Innowacje w marketingu banków detalicznych / Małgorzta Kieżel.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.

Miejsce: E Książka
0/1

Innowacje w turystyce : wybrane praktyki działań / redakcja naukowa Beata Reformat.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017.

Miejsce: E Książka
0/1

Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie / redakcja naukowa Celina M. Olszak, Grzegorz Głód.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.

Miejsce: E Książka
0/1

Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce : ujęcie modelowe / Monika Klimontowicz.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

Miejsce: E Książka
0/1

Innowacyjność przedsiębiorstw : koncepcje, uwarunkowania i pomiar : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kraśnickiej i Tomasza Ingrama.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Miejsce: E S Książka
1/2

Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: E Książka
0/1

Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Czakona i Marcina Komańdy.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: E Książka
0/1

Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka i Sylwii Talar.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: E Książka
0/1

Investment attractiveness of the Silesian Voivodship / ed. by Aleksandra Nizielska ; [auth. Aleksandra Nizielska, Iwona Pawlas, Ewa Michalik].
Katowice : University of Economics in Katowice Publishing, 2012.

Miejsce: E Książka
0/1

Rezultaty od 58 do 76 z 334

Spróbuj innego zapytania używając