KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 490a = Krótkie Komentarze Becka . Znalezione 192

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

[ więcej ]

 

Język dok.:

<<Poprzednie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następne >>

Rezultaty od 153 do 171 z 192

  Egz.
Dost./Ogl.

Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe : proces onimizacji / Aleksandra Cieślikowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.

Miejsce: P W Z Książka
1/3

Strefa skażeń / Piotr Bratkowski ; [grafika] Piotr Młodożeniec.
Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983

Miejsce: P W Z Książka
1/3

Struktura nowoczesnej liryki : od połowy XIX do połowy XX wieku / Hugo Friedrich ; przeł. i opatrzyła wstępem Elżbieta Feliksiak.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.

Miejsce: BM P W Z Książka
3/7

Studia i wizerunki : o poezji staropolskiej i jej badaczach / Stefan Nieznanowski.
Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1989.

Miejsce: P W Z Książka
2/6

Stulecie poetek polskich : przekroje, tematy, interpretacje / redakcja Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Ewa Rajewska, Edyta Sołtys-Lewandowska.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas, © 2020.

Miejsce: P Z Książka
0/2

Szczelina : bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy / Anna Skotnicka. Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

Miejsce: P Z Książka
0/2

Szkice literackie i artystyczne 1925-1970 / Jan Brzękowski ; wybrał, oprac. i wstępem poprzedził Andrzej K. Waśkiewicz.
Kraków : Wydaw. Literackie, 1978.

Miejsce: BM H P Z Książka
0/4

Sztuka pisarska Marii Dąbrowskiej / Włodzimierz Maciąg.
Kraków : Wydaw. Literackie, 1955.

Miejsce: P W Z Książka
1/3

Sztuki i znaki : pisma semiotyczne / Mieczysław Wallis ; [wspomnienie pośmiertne Jan Białostocki].
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1983.

Miejsce: P W Z Książka
3/6

Teka Komisji Historii Sztuki / Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Toruń ; Państw.Wydaw.Nauk., 1959-.

Miejsce: Cg P Pc Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/5

Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich / Władysław Cyran.
Łódź : ŁTN ; 1977.

Miejsce: BM P W Z Książka
3/6

The empire writes back : theory and practice in post-colonial literatures / Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin. Second edition, reprinted.
London ; Routledge, 2004.

Miejsce: P Książka
0/1

The political economy of the cotton South : households, markets, and wealth in the ninteenth century / Gavin Wright.
New York ; W. W. Norton & Company, cop. 1978.

Miejsce: P Książka
0/1

The sea wolf / Jack London. 7th printing.
New York : Bantam Books, 1963.

Miejsce: P Książka
0/1

Tłumacząc nieprzetłumaczalne : zdania z imiesłowami przysłówkowymi w Panu Tadeuszu i ich odpowiedniki w bułgarskim tłumaczeniu Błagi Dymitrowej / Joanna Satoła-Staśkowiak. Wydanie I.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Miejsce: P Książka
0/1

Transnarodowe życie rodzin : na przykładzie polskich migrantów w Norwegii / Magdalena Ślusarczyk. Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2019.

Miejsce: P Z Książka
0/2

Treny echa tropy / Tomasz Majzel. Wydanie pierwsze (wydanie drugie jako e-book).
Szczecin-Bezrzecze : Wydawnictwo Forma, 2015.

Miejsce: P Książka
0/1

Types de constructions appositives en français / Bohdan Krzysztof Bogacki.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : 1973.

Miejsce: P Książka
0/1

Umiejętność samodzielnej pracy z lekturą na studiach zaocznych / Elżbieta Syguła.
Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1980.

Miejsce: CG P W Książka
1/3

Rezultaty od 153 do 171 z 192

Spróbuj innego zapytania używając