KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 9788376412931 . Znalezione 149

Autorzy:

 

Oddziały:

[ więcej ]

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 149

  Egz.
Dost./Ogl.

Ewolucje polskiego systemu pracy w latach 1981-2000 : konferencja w Jabłonnie, 10-11 grudnia 1981 r. / [rada red.: Jan Danecki (red. naukowy), Bogdan Suchodolski (przewodniczący) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Bdań i Prognoz "Polska 2000".
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984.

Miejsce: E H SA Z Książka
0/3

Główne kierunki rozwoju wychowania fizycznego od końca XVIII wieku do 1918 roku = Main developmental trends in physical education from the end of the 18th century until 1918 / wstęp napisał Ryszard Wroczyński ; wyboru dokonali i całość oprac. Kajetan Hądzelek i Ryszard Wroczyński ; Instytut Naukowy Kultury Fizycznej.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1968.

Miejsce: BM W Książka
4/6

Historia nauki polskiej. T. 4, 1863-1918. pod red. Bogdana Suchodolskiego ; red. tomu Zofia Skubała-Tokarska ; [napisali Andrzej Abramowicz et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987.

Miejsce: E H SA W Z Książka
1/5

Historia nauki polskiej. T. 2 / wstęp i red. Bogdan Suchodolski ; Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970.

Miejsce: H W Z Książka
1/5

Historia nauki polskiej. T. 3, 1795-1862 / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; red. t. Jerzy Michalski ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1977.

Miejsce: H SA W Z Książka
2/6

Historia nauki polskiej. T. 4, 1863-1918. pod red. Bogdana Suchodolskiego ; red. tomu Zofia Skubała-Tokarska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987.

Miejsce: E H SA W Z Książka
2/6

Historia nauki polskiej. T. 5, 1918-1951. pod red. Bogdana Suchodolskiego ; red. tomu Zofia Skubała-Tokarska ; [napisali Zofia Gaca-Dąbrowska et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992.

Miejsce: Z Książka
0/1

Historia nauki polskiej. T. 7, Dokumentacja bio-bibliograficzna, bibliografia dotycząca treści tomów I i II / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; oprac. Wiesław Bieńkowski i Józef Paruch ; pod red. Leszka Hajdukiewicza ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1975.

Miejsce: E H SA W Z Książka
2/7

Historia nauki polskiej. T. 9, Bibliografia dotycząca treści tomów III i IV / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; oprac. Joanna Schiller ; pod red. Zofii Skubała-Tokarskiej ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki, Oświaty i Techniki.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, 1986.

Miejsce: H SA W Z Książka
1/5

Historia nauki polskiej. T. 6, Dokumentacja bio-bibliograficzna, indeks biograficzny tomu I i II / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; oprac. Leszek Hajdukiewicz ; [indeks oprac. przy współpr. Zofii Steczowicz (Średniowiecze) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki i Techniki.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1974.

Miejsce: H SA W Z Książka
2/6

Historia nauki polskiej. T. 1 / wstęp i red. Bogdan Suchodolski ; Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970.

Miejsce: H W Z Książka
1/5

Humanizm i edukacja humanistyczna : wybór tekstów / Bogdan Suchodolski, Irena Wojnar.
Warszawa : Wydaw.Szkolne i Pedagog., 1988.

Miejsce: F MR W Z Książka
2/7

Ideały kultury a prądy społeczne : wypisy z dzieł myslicieli polskich XIX i XX wieku / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1933.

Miejsce: BM Z Książka
0/2

Idee społeczne doby stanisławowskiej / oprac. Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1948.

Miejsce: H W Z Książka
1/3

Inteligencja wobec nowych problemów socjalizmu : spotkanie Michaiła Gorbaczowa z przedstawicielami polskiej inteligencji / [tekst Bogdan Suchodolski et al.] ; Narodowa Rada Kultury. Wyd. 2.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1988.

Miejsce: E F H S SA W Książka
4/7

Kierunki i treści ogólnego kształcenia człowieka / Bogdan Suchodolski, Irena Wojnar.
Warszawa ; Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990.

Miejsce: Z Książka
0/1

Kim jest człowiek / Bogdan Suchodolski.
Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1974.

Miejsce: W Z Książka
4/6

Kim jest człowiek? / Bogdan Suchodolski. Wyd. 4 uzup.
Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985.

Miejsce: F H MR W Książka
5/9

Kim jest człowiek? / Bogdan Suchodolski. Wyd.3.
Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980.

Miejsce: H MR W Z Książka
4/7

Rezultaty od 20 do 38 z 149

Spróbuj innego zapytania używając