KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 246a = słynne procesy / . Znalezione 180

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następne >>

Rezultaty od 58 do 76 z 180

  Egz.
Dost./Ogl.

Odpowiedzialność za produkt : dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów dyrektywy 374/85 / Monika Jagielska.
Kraków : "Zakamycze", 1999.

Miejsce: BE BSA GW Książka
1/4

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny : (tzw. odpowiedzialność za produkt) / Bogusława Gnela. Stan prawny na 1 grudnia 2000 r.
Zakamycze : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego / Ryszard Mikosz. Stan prawny na 31 maja 2006 r.
Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego / Elżbieta Kremer.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Oprogramowanie open source w świetle prawa : między własnością a wolnością / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005.

Miejsce: BE BSA GW Książka
1/2

Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie / Monika Klejnowska.
Kraków : Zakamycze, 2004.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze / Tomasz Oczkowski.
Kraków : Zakamycze, 2004.

Miejsce: BSA GW Książka
0/1

Pełnomocnictwo w prawie prywatnym międzynarodowym / Jadwiga Pazdan. Stan prawny na 31 maja 2003 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Pierwszeństwo nabycia nieruchomości / Beata Burian.
Kraków : Zakamycze, 2004.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej / Tomasz Justyński.
Kraków : "Zakamycze", 2003.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego / Antoni Hanusz. Wyd. 2, stan prawny na 30 kwietnia 2006 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Policja : organizacja i funkcjonowanie / Stanisław Pieprzny.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003.

Miejsce: BSA GW Książka
1/2

Polska w Unii Europejskiej : XLVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Wierzba, 3-5 czerwca 2004 r. / pod red. Marii Kruk i Jana Wawrzyniaka.
Kraków : "Zakamycze", 2005.

Miejsce: BG BSA Książka
0/2

Polskie problemy ustrojowe : (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka) / Andrzej Bałaban.
Kraków : "Zakamycze", 2003.

Miejsce: BG BNS BSA GW Książka
4/8

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej : między neutralnością a zaangażowaniem / Sławomir Dudzik. Stan prawny na 21 stycznia 2002 r.
Kraków : Zakamycze, 2002.

Miejsce: BG BSA T Książka
0/3

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Bogusław Banaszak.
Kraków : Zakamycze, 2004.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Porozumienia w polskim procesie karnym : skazanie bez rozprawy i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej / Sławomir Steinborn. Stan prawny na 1 stycznia 2005 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2005.

Miejsce: BSA GW Książka
1/2

Postępowania szczególne w Kodeksie Postępowania Karnego z 1997 r. / Andrzej Gaberle. Stan prawny na 20 kwietnia 1998 r.
Kraków : Zakamycze, 1998.

Miejsce: BG BSA Książka
5/6

Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym / Agnieszka Korzeniowska. Stan prawny na 15 czerwca 2002 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002.

Miejsce: BSA GW Książka
0/1

Rezultaty od 58 do 76 z 180

Spróbuj innego zapytania używając