KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 246a = słynne procesy / . Znalezione 163

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następne >>

Rezultaty od 96 do 114 z 163

  Egz.
Dost./Ogl.

Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie / Zbigniew Rau.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002.

Miejsce: BG BSA Książka
0/2

Przestępstwa telekomunikacyjne / Maciej Rogalski.
Kraków : Zakamycze, 2006.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Małgorzata Masternak-Kubiak.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003.

Miejsce: BSA GW Książka
0/1

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej : traktat akcesyjny i jego skutki / pod red. Stanisława Biernata, Sławomira Dudzika i Moniki Niedźwiedź.
Kraków : Zakamycze, 2003.

Miejsce: BG BSA GW T Książka
0/3

Przywileje bankowe w prawie polskim / Andrzej Janiak. [Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2003 r.].
Kraków : Zakamycze, 2003.

Miejsce: BSA GW Książka
0/1

Publiczne prawa podmiotowe / Wojciech Jakimowicz.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002.

Miejsce: BSA Książka
0/2

Rada Ministrów : organizacja i funkcjonowanie / pod red. Andrzeja Bałabana ; [aut.] Andrzej Bałaban [et al.].
Kraków : Zakamycze, 2002.

Miejsce: BSA GW Książka
0/2

Reformowanie Unii Europejskiej : wybrane problemy prawne okresu przemian / pod red. Eugeniusza Piontka.
Kraków : Zakamycze, 2005.

Miejsce: BG BSA Książka
0/2

Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym : studium prawnoporównawcze / Dawid Miąsik.
Kraków : "Zakamycze", 2004.

Miejsce: BSA GW Książka
0/1

Reprezentacja Skarbu Państwa w procesie cywilnym / Marcin Dziurda. Stan prawny na 5 lutego 2005 r.
Kraków : Zakamycze, 2005.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Rozbój drogowy jako przejaw zorganizowanej działalności przestępczej / Izabela Nowicka.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym / Dariusz Świecki. Stan prawny na 1 września 2006 r.
Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Rozstrzygnięcia sądu kasacyjnego w procesie cywilnym / Monika Michalska.
Kraków : "Zakamycze", 2004.

Miejsce: BSA GW Książka
0/1

Rynek leków a własność intelektualna / Magdalena Krekora.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Sekty destrukcyjne : studium metodologiczno-kryminalistyczne / Maciej Szostak. Wyd. 2.
Kraków : Zakamycze, 2001.

Miejsce: BG BSA Książka
2/4

Sens i bezsens prohibicji : prawo karne wobec narkotyków i narkomanii / Krzysztof Krajewski.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Słuszność i prawo : szkic prawnoporównawczy / Ireneusz C. Kamiński.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Spółka partnerska w systemie prawa niemieckiego i prawa amerykańskiego / Eligiusz Jerzy Krześniak.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003.

Miejsce: BSA GW Książka
0/1

Spółki kapitałowe w prawie prywatnym międzynarodowym / Wojciech Klyta. Stan prawny na 31 października 2001 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Rezultaty od 96 do 114 z 163

Spróbuj innego zapytania używając