KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 304

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 58 do 76 z 304

  Egz.
Dost./Ogl.

Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczym / Agnieszka Kunert-Diallo. Stan prawny na 1 kwietnia 2011 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA T Książka
0/2

Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji / Bartosz Karolczyk. Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Koncepcja "skargi zbiorowej" w prawie ochrony środowiska / Barbara Iwańska. Stan prawny na 1 października 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Paweł Marcisz ; [recenzent Andrzej Wróbel]. Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania / Grzegorz Dostatni.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym / red. nauk. Paweł Wiliński. Stan prawny na 25 października 2013.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji : prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach / Jan Szczodrowski. Stan prawny na 1 maja 2015 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej / Ziemowit Kukulski. Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Konwencja u podstaw prawa : kontrowersje pozytywizmu prawniczego / Adam Dyrda.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi / Anna Błachnio-Parzych. Stan prawny na 1 kwietnia 2011 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Legislacja administracyjna : teoria, orzecznictwo, praktyka / red. nauk. Małgorzata Stahl, Zofia Duniewska. Stan prawny na 1 czerwca 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Lęk przed przestępczością : aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne / Paweł Ostaszewski. Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Leniency : program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji / Bartosz Turno. Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Manipulacje instrumentami finansowymi i Insider Trading : analiza prawno-ekonomiczna / Czesław Bartłomiej Martysz. Stan prawny na 1 lipca 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Media audiowizualne : konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym / Wojciech Federczyk. Stan prawny na 1 lipca 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA GW Książka
0/1

Mediacja w postępowaniu cywilnym / Marcin Białecki. Stan prawny na 31 grudnia 2011 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381), które wejdą w życie 3 maja 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA Książka
1/2

Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy / Marlena Pecyna. Stan prawny na 1 czerwca 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA T Książka
0/2

Między pewnością a efektywnością : marginalizm instytucjonalny wobec prawotwórczego stosowania prawa / Mariusz Jerzy Golecki.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Rezultaty od 58 do 76 z 304

Spróbuj innego zapytania używając