KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8373155163 . Znalezione 304

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 96 do 114 z 304

  Egz.
Dost./Ogl.

Obrót prawny nieruchomościami / Agnieszka Maziarz.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BE BSA Książka
3/5

Obywatelstwo w procesie zmian / Dorota Pudzianowska. Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy / Paweł Janda.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Ochrona patentowa produktów leczniczych / Żaneta Pacud. Stan prawny na 31 grudnia 2012 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej : 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość / redakcja naukowa Grażyna Baranowska, Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias. Stan prawny na 1 listopada 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Stan prawny na 1 maja 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej / Karolina Sztobryn. Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Odpowiedzialność administracji i w administracji / red. nauk. Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl. Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Odpowiedzialność deliktowa pośredniczących dostawców usług internetowych : analiza prawnoporównawcza / Marcin Z. Zieliński. Stan prawny na 30 września 2012 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie : problematyka obiektywnego przypisania skutku / Tomasz Sroka. Stan prawny na 1 kwietnia 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego / Anna Konert. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu / Marcin Ciemiński. Stan prawny na 7 lipca 2015 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Oględziny : aspekty procesowe i kryminalistyczne / Krystyna Witkowska. Stan prawny na 31 grudnia 2012 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Opłaty reprograficzne : artykuł 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Dorota Sokołowska. Stan prawny na 1 sierpnia 2014 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Opodatkowanie przekształceń spółek / Łukasz Karczyński.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech / Tadeusz Włudyka.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań / redakcja naukowa Tomasz Bąkowski. Stan prawny na 15 lutego 2015 r.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Anna Gronkiewicz.
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Oświata jako zadanie publiczne / Danuta Kurzyna-Chmiel. Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.

Miejsce: BG BSA GW Książka
2/4

Rezultaty od 96 do 114 z 304

Spróbuj innego zapytania używając