KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 020a = 3-19-00-7448-8 . Znalezione 22765

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

[ więcej ]

 

Język dok.:

[ więcej ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 22765

  Egz.
Dost./Ogl.

"Adopcje zagraniczne" w praktyce polskich sądów / Inst.Wymiaru Sprawiedliwości.
Warszawa : Ofic.Naukowa, 1998.

Miejsce: SA Z Książka
0/2

"Aktywizacja społeczeństwa w walce z bezrobociem" : referaty i wystąpienia wygłoszone podczas konferencji w Rzeszowie, Gdańsku, Olsztynie i Warszawie / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska] ; Rzecznik Praw Obywatelskich.
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2006.

Miejsce: SA Z Książka
0/2

"Alimentacyjny" obowiązek między małżonkami / Jan Gwiazdomorski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.

Miejsce: SA Książka
0/1

"Mała konstytucja" w procesie przemian ustrojowych w Polsce / red. nauk. Maria Kruk.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1993.

Miejsce: H SA Książka
0/2

"Mniejszości i kulturowe zróżnicowanie w zakładach karnych" : kolokwium poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Polska, Popowo 13-17 czerwca 2007 = "Minorities and cultural diversity in prison" : colloquium in memory of Professor Andrzej Wąsek, Poland, Popowo 13th-17th June 2007 / Międzynarodowa Fundacja Prawa Karnego i Więziennictwa, Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej.
[S.l. : s.n.], [2007?].

Miejsce: SA Książka
0/1

"Narodowo obcy" w Trzeciej Rzeszy : przyczynek do narodowo-socjalistycznego ustawodawstwa i praktyki prawniczej w administracji i wymiarze sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem ziem wcielonych do Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa / Diemut Majer ; tł. Tadeusz Skoczny ; Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej, Towarzystwo Naukowe Płockie.
Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1989.

Miejsce: SA W Z Książka
2/6

"Nie zabijaj" : referat złożony na posiedzeniu komisji Towarzystwa Ustawodawstwa Krymi nalnego /
[B.m.] : [b.w.], [193?] (Warszawa : Druk.B.Grabowskiego).

Miejsce: SA Książka
0/1

"Nowy model świadczenia usług publicznych - współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem : wyzwania, przeszkody, dobre praktyki" : jubileusz dziesięciolecia WSAP : międzynarodowa konferencja, Łódź, 20 maja 2005 / pod red. Tomasza Mordela.
Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005.

Miejsce: E SA Książka
0/2

"Ochrona prywatności w nowych technologiach" : publikacja Studenckiego Koła Naukowego "Blok Prawa Komputerowego" / [redakcja Michalina Gdula ; Uniwersytet Wrocławski, Blok Prawa Komputerowego].
Wrocław : Studenckie Koło Naukowe "Blok Prawa Komputerowego" Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.

Miejsce: SA Książka
0/1

"Odpowiednie dać rzeczy słowo" : 68. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców Jasna Góra, 1-2 lipca 2005 / [red. Eugeniusz Jankiewicz].
Zielona Góra : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli "Warsztaty w Drodze", 2005.

Miejsce: SA Z Książka
0/2

"Odpowiedzialność dyscyplinarna w policji" : I seminarium prawnicze w Pile z cyklu "Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych" [pod red. Piotra Jóźwiaka i Witolda St. Majchrowicza] ; Szkoła Policji w Pile.
Piła : Wydawnictwo Szkoły Policji, 2011.

Miejsce: SA Książka
0/1

"Państwo dobrobytu" : doktryna i praktyka / Sylwester Zawadzki. Wyd. 2 popr.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970.

Miejsce: SA W Z Książka
1/2

"Pojęcie własnego ja" a plany życiowe nieletnich przestępców / Aleksander Bielawiec.
Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1988.

Miejsce: H SA TH W Z Książka
4/7

"Prawo powielaczowe" : studium z teorii państwa i prawa / Jolanta Jabłońska-Bonca.
Gdańsk : UG, 1987.

Miejsce: SA W Z Książka
1/4

"Trzy S" w przedsiębiorstwie / zespół autorski Agencji "Omnipress".
Warszawa : "Książka i Wiedza, 1983.

Miejsce: S SA W Z Książka
3/5

"Votum separatum" - studenci wobec współczesnego prawa karnego : ogólnopolska konferencja kół naukowych, Poznań 30 III - 1 IV 2006 / [red. Marcin Siemiątkowski et al.] ; Koło Nauk Penalnych "Iure et Facto" Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Katedra Postępowania Karnego.
Poznań : Koło Nauk Penalnych "Iure et Facto" Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Katedra Postępowania Karnego, 2007.

Miejsce: SA Książka
0/1

"Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego / Ewa Borkowska-Bagieńska.
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1986.

Miejsce: GW SA Z Książka
0/2

10-lecie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie / [autorzy Bolesław Fengler, Paweł Gut] ; Sąd Apelacyjny w Szczecinie.
Szczecin : Sąd Apelacyjny : 2015.

Miejsce: SA Książka
0/1

100 lat Najwyższej Izby Kontroli : historia kieleckiej delegatury NIK / Iwona Pogorzelska, Grzegorz Walendzik ; Delegatura NIK w Kielcach. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2019.

Miejsce: SA Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 22765

Spróbuj innego zapytania używając