KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 020a = 83-60065-17-6 . Znalezione 21794

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

[ więcej ]

 

Język dok.:

[ więcej ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 21794

  Egz.
Dost./Ogl.

"... o polskie słupy graniczne nad Odrą" / Andrzej Czarski.
Szczecin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.

Miejsce: E H W Z Książka
1/4

"Elemente" der Informatik : ausgewählte mathematische Grundlagen für Mathematiker und Wirtschaftsi nformatiker /
Braunschweig ; Wiesbaden : F.Vieweg, 1993.

Miejsce: E Książka
2/3

"Going global" : procesy globalizacji w firmie konsultingowej : studium przypadku / Karolina Garztecka.
Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2001.

Miejsce: E S T TM Książka
1/4

"Lextra '86" : prawo przewozowe / [aut.Władysław Górski i in.] ; Pol.Tow.Ekonomiczne. Stow.Wyższej Użyteczności. Oddz.Woj. w Szczecinie : Zakład Prawa Transportowego US.
Szczecin : "Zapol", 1986.

Miejsce: E T Książka
1/2

"Make big profits with a small capital" : die Rolle der Privatwirtschaft und des "Informellen Sektors" für die urbane Entwicklung der VR China / Wolfgang Jamann, Thomas Menkhoff.
München : Minerva Publikation, 1988.

Miejsce: E Książka
0/1

"Młody inwestor" / Waldemar Tarczyński, Tomasz Bernat, Marek Kunasz ; Uniwersytet Szczeciński.
Szczecin : Wydaw. Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003.

Miejsce: E GW S Książka
5/6

"Myśli o Rzeczypospolitej" : autonomia, reforma, edukacja obywatelska : wybór myśli politycznych i społecznych / Władysław Grabski ; wyboru dokonali i wstępem opatrzyli Maria i Marian M. Drozdowscy.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.

Miejsce: E H W Z Książka
4/7

"Na czarno" / Mirosław Prandota.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987.

Miejsce: E H S W Z Książka
3/6

"Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych / red. nauk. Grzegorz W.Kołodko.
Warszawa : Wydaw.Wyższej Szkoły Przedsięb.i Zarządz., 2001.

Miejsce: E GW S T Z Książka
5/8

"Nowa gospodarka" i stare problemy : perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Marcin Piątkowski.
Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2002.

Miejsce: E Książka
0/1

"Nowy model świadczenia usług publicznych - współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem : wyzwania, przeszkody, dobre praktyki" : jubileusz dziesięciolecia WSAP : międzynarodowa konferencja, Łódź, 20 maja 2005 / pod red. Tomasza Mordela.
Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005.

Miejsce: E SA Książka
0/2

"Panie Przewodniczący!" czyli Jak prowadzić zebrania / Wal Hannington ; przeł. Magdalena Nagórska ; [wstęp do wyd. pol. Leszk Kołakowski].
Londyn : Puls, 1991.

Miejsce: E Z Książka
0/2

"Plan Jaruzelskiego" jako polska inicjatywa pokojowa.
[Warszawa] : Stowarzyszenie PAX. Wydział Zagraniczny : 1987.

Miejsce: E H Z Książka
0/3

"Podróż do Kalopei" Wojciecha Gutkowskiego : studium z dziejów myśli polskiego Oświecenia / Zygmunt Najdowski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988.

Miejsce: E H W Z Książka
2/5

"Poeci na tułaczce" : w kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947 / Wojciech J. Podgórski.
Warszawa : Wydaw.SBP, 2002.

Miejsce: BM E W Z Książka
1/4

"Prawo o szkolnictwie wyższym" : uwagi do projektu /
Kraków : Wydaw.Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999.

Miejsce: E Książka
0/1

"Przegląd Biblioteczny" : monografia / Zbigniew Gruszka.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; 2012.

Miejsce: BM E INF Książka
0/3

"Przyjmę jakąkolwiek pracę" : bezrobotni robotnicy Warszawskiego Okręgu Przemysłowego w latach II Rzeczypospolitej / Władysław Mierzecki.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989.

Miejsce: E H S W Z Książka
4/6

"Rzecz najważniejsza Polska" : wybór myśli politycznych i społecznych / Eugeniusz Kwiatkowski ; wybrał i wstępem opatrzył Marian Marek Drozdowski.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.

Miejsce: E H S W Z Książka
3/7
 

Rezultaty od 1 do 19 z 21794

Spróbuj innego zapytania używając