KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 020a = 83-7177-350-1 . Znalezione 1224

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

[ więcej ]

 

Język dok.:

[ więcej ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 1224

  Egz.
Dost./Ogl.

"…einen Stein für den großen Bau behauen" : Studien zur deutschen Literatur / [red. tomu Eugeniusz Klin, Marian Szyrocki].
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.

Miejsce: BMC Cg Książka
0/2

"Aratus" Jana Kochanowskiego - warsztat filologiczny poety / Janusz S. Gruchała.
Warszawa ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe : 1989.

Miejsce: BMC CG Książka
0/2

"Gazeta Lwowska" : 1941-1944 / Grzegorz Hryciuk. Wyd. 2 popr. i uzup.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996.

Miejsce: BMC Cg Hc Książka
0/3

"Gdańska trylogia" Güntera Grassa / Zbigniew Światłowski.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1982.

Miejsce: BMC CG Książka
0/2

"Głos" (1886-1894) : Literatura - Krytyka - Teatr / Władysław Hendzel.
Opole : Wydaw.UO, 2000.

Miejsce: BMC Książka
0/1

"Literatura polska" Gabriela Korbuta : z dziejów polskiej bibliografii literackiej / Barbara Sordylowa.
Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1971.

Miejsce: BMC CG W Książka
1/3

"Nowy Dziennik" w Nowym Świecie : pismo i jego rola ideowo-polityczna / Wiesława Piątkowska-Stepaniak.
Opole : Wydaw. UO, 2000.

Miejsce: BMC Cg Książka
0/2

"Przedziwny wszędzie" : o stylu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego na tle tendencji stylistycznych poezji polskiego renesansu / Bogusław Wyderka ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2002.

Miejsce: BMC Książka
0/1

"STAND und Aufgaben der sprachpraktischen Ausbildung von Russischlehrern der DDR" : Materialien der Arbeitstagung. Leipzig 27-28 November 19972 / Hrsg. Rainer Eckert.
Leipzig : Karl-Marx-Universität, 1973.

Miejsce: BMC Książka
0/1

"Szkoła polska" - powroty / pod red. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej i Bronisławy Stolarskiej.
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1998.

Miejsce: BMC Książka
0/2

(Hasła próbne).
Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1991.

Miejsce: BMC Książka
0/1

(Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni : studia o literaturze i kulturze popularnej / Piotr Kowalski.
Opole : Wydaw. UO, 1996.

Miejsce: BMC Cg Pdc Książka
0/2

(Nie)dokończone projekty filmowe / pod redakcją Małgorzaty Kozubek i Agnieszki Nierackiej.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.

Miejsce: BMC Książka
0/1

[Le drame d'avant-garde et le théâtre] : actes du colloque franco-polonais organisé par l'Université de Wrocław et l'Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris IIIe) / [réd. du vol. Józef Heistein].
Warszawa ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.

Miejsce: BMC CG Książka
0/1

A diachronic analysis of English impersonal constructions with an experiencer / Jerzy Krzyszpień.
Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1990.

Miejsce: BMC Cg Książka
0/2

A semiotic study of the plays of Edward Bond / Wanda Rulewicz.
Warszawa : Wydawnictwa UW, 1987.

Miejsce: BMC CG W Książka
0/2

Aaż - baterflajki.
Nowy Sącz : Wojew.Ośrodek Kultury*Nowy Sącz, 1996.

Miejsce: BMC INF Książka
0/1

Acta Baltico-Slavica : [rocznik poświęcony kontaktom słowiańsko-bałtyjskim w dziedzinie historii, językoznawstwa i kultury materialnej] / Białostockie Towarzystwo Naukowe.
Warszawa : Białostockie Towarzystwo Naukowe, 1964-.

Miejsce: BMC Cg Hc W Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/21

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.
Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1981-.

Miejsce: BMC Cg Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/39
 

Rezultaty od 1 do 19 z 1224

Spróbuj innego zapytania używając