KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 020a = 83-7389-981-2 . Znalezione 9

Rezultaty od 1 do 9 z 9

  Egz.
Dost./Ogl.

Akademickie prawo zatrudnienia : komentarz / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; komentarze do poszczególnych artykułów napisali: Krzysztof W. Baran, Aleksandra Bocheńska, Izabela Florczak, Zbigniew Góral, Daniel Książek, Tadeusz Kuczyński, Mariusz Lekston, Anna Musiała, Tadeusz M. Nycz, Iwona Sierocka, Krzysztof Ślebzak, Elżbieta Ura, Dominik Wajda. Stan prawny na 1 października 2019 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BG Książka
2/2

Kodeks pracy : komentarz : projekty nowelizacji kodeksu pracy z komentarzem. T. 2, Art. 94-304⁵ / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Krzysztof W. Baran, Michał Barański, Bolesław M. Ćwiertniak, Anna Kosut, Daniel Książek, Magdalena Kuba, Daniel Eryk Lach, Mariusz Lekston, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Piotr Prusinowski, Iwona Sierocka, Krzysztof Stefański, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka. Wydanie 6, stan prawny na 10 sierpnia 2022 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kodeks pracy : komentarz : projekty nowelizacji kodeksu pracy z komentarzem. T. 1, Art. 1-93 / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Krzysztof W. Baran, Michał Barański, Bolesław M. Ćwiertniak, Anna Kosut, Daniel Książek, Magdalena Kuba, Daniel Eryk Lach, Mariusz Lekston, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Piotr Prusinowski, Iwona Sierocka, Krzysztof Stefański, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka. Wydanie 6, stan prawny na 10 sierpnia 2022 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kodeks pracy : komentarz / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.] Krzysztof W. Baran [et al.]. Stan prawny na 15 kwietnia 2012 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kodeks pracy : komentarz / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.] Krzysztof W. Baran [et al.]. 2. wyd., stan prawny na 15 sierpnia 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Prawo urzędnicze : komentarz / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.] Krzysztof W. Baran [et al.]. Stan prawny na 30 czerwca 2014 r.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0 : szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych : komentarz / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; Krzysztof W. Baran, Michał Barański, Wojciech Bigaj, Maciej Borski, Izabela Florczak, Katarzyna Jaworska, Daniel Książek, Kamila Księżyk, Mariusz Lekston, Anna Piszczek, Ariel Przybyłowicz, Anna Rogacka-Łukasik, Iwona Sierocka, Krzysztof Stefański, Wioletta Witoszko, Janusz Żołyński. Stan prawny na 25 maja 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BG Książka
2/2

Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje : szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19 : komentarz / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; Krzysztof W. Baran, Michał Barański, Wojciech Bigaj, Maciej Borski, Izabela Florczak, Katarzyna Jaworska, Daniel Książek, Kamila Księżyk, Mariusz Lekston, Kamila Naumowicz, Magdalena Paluszkiewicz, Anna Piszczek, Ariel Przybyłowicz, Anna Rogacka-Łukasik, Iwona Sierocka, Krzysztof Stefański, Wioletta Witoszko, Janusz Żołyński. Stan prawny na 20 lipca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: BE BSA Książka
1/3

Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Krzysztof W. Baran, Anna Dubowik, Mariusz Lekston, Łukasz Pisarczyk, Stefan Płażek, Monika Tomaszewska, Krzysztof Walczak, Marcin Wujczyk ; redakcja naukowa Krzysztof W. Baran. Stan prawny na 1 czerwca 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

Miejsce: BE BSA Książka
1/3
   

Rezultaty od 1 do 9 z 9

Spróbuj innego zapytania używając