KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 020a = 83-7389-981-2 . Znalezione 38

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 38

  Egz.
Dost./Ogl.

Archaeologia Lituana / Vilniaus Universitetas. Archeologijos Katedra.
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1999-.

Miejsce: BNS Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Biblia litewska Chylińskiego : Nowy Testament. [T. 1], Fotokopie / wyd. Czesław Kudzinowski.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1984.

Miejsce: BG BM Książka
1/4

Bibliotheca Sapiehana : Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys : katalogas / sudarė Aušra Rinkūnaitė ; Vilniaus Universitetas.
Vilnius : Lietuvių literaturos ir tautosakos institutas, 2010.

Miejsce: BG Książka
0/1

Diarium Collegij Societatis Iesu ab anno 1710 ad anni 1723 septembrem exclusive = Vilniaus jezuitų kolegijos dienorastis 1710-1723 metai parenge Irena Katiliene ; [tekstą iš lotynu kalbos verte Irena Katiliene, Nadežda, Malinauskiene, Birute, Žindžiūte] ; Viliniaus Universiteto Biblioteka.
Vilnius : Baltos lankos, 2004.

Miejsce: BG Książka
0/1

Imago Lithuaniae : parodos katalogas 2003 09 17-11 28 : lietuvos didziosos kunigaiksystes zemelapiai ir dokumentai is Tomaszo Niewodniczańsko rinkinių = Imago Lithuaniae : katalog wystawy 2003 09 17-11 28 : mapy i dokumenty Wielkiego księstwa Litewskiego z e zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego / [parodos ir katalogo sudarytojai Tomasz Niewodniczański, Alma Braziuniene ; verte Kazys Linka [i in.] ; Vilniaus Universiteto Biblioteka.
Vilnius : Margi Raštai, 2002.

Miejsce: BG Książka
0/1

Indeks - słownik do "Daukšos Postilė". T. 1, (A-N) / oprac. Czesław Kudzinowski.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1977.

Miejsce: BM Książka
0/1

Indeks - słownik do "Daukšos Postilė". T. 2, (O-Ž) / oprac. Czesław Kudzinowski.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1977.

Miejsce: BM Książka
0/1

Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą / Vladislavas Sirokomlė ; [wstęp A. Kalakausko, S. Žakarytes ; vertė Kazimieras Umbražiūnas].
Vilnius : "Mintis", 1989.

Miejsce: BM Książka
0/1

Jaunųjų sportininkų motorinės funkcijos dinamika treniruočių poveikyje : mokomoji knyga / J. Jaščaninas, E. Kriškoviecas, N. Jaščaninienė.
Vilnus : UAB "Ovita", 2010.

Miejsce: BM Książka
0/1

Kirčiuotas lenkiškas lietuvių kalbos žodynas = Słownik litewsko-polski akcentowany / Jurgio Šlapelio.
Vilnius : Ruch, 1938.

Miejsce: BG Książka
0/1

Krepšinis : 100 žingsnių per pasauli. 1, Nuo pirmojo iki šešiasdešimtojo žingsnio 1891-1950 / Stanislovas Stonkus.
Kaunas : Krepšinio Klubas "Atletas", 1991.

Miejsce: BM Książka
0/1

Krepšinis : 100 žingsnių per pasauli. 1, Nuo šešiasdešimt pirmojo iki šimtojo žingsnio 1951-1990 / Stanislovas Stonkus.
Kaunas : Krepšinio Klubas "Atletas", 1991.

Miejsce: BM Książka
0/1

Kristijono denelaičio : raštų leksika / J. Kabelka.
Vilnius : Leidykla "Mintis", 1964.

Miejsce: BM Książka
0/1

Kultūrų sąveika / Bronius Genzelis.
Vilnius : "Mintis", 1989.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Lexicon Lithuanicum : Rankraštinis XVII a. vokiečių - lietuvių kalbų žodynas / [įvadą, žodyno teksto translit. ir žodžių rodyklę̨ parengė Vincentas Drotvinas] ; Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Centrinė biblioteka.
Vilnius : "Mokslas", 1987.

Miejsce: BG BM Książka
0/2

Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalbojen. Dalis 1, Tekstai / K. Jablonskis.
Kauas : Išleido Lietuvos Istorijas Drugija, 1941.

Miejsce: BM Książka
0/1

Lietuvių kalbos žodžių daryba / Pranas Skardžius.
Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademija. Lietuvių Kalbos Institutas, 1943.

Miejsce: BM Książka
0/1

Lietuvių-lenkų santykiai amžių tėkmėjė : istorinė atmintis = Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wieków : pamięć historyczna / [moksliniai red. Jaroslav Volkonovski, Ryšard Gaidis].
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Lietuvos astakologija : bibliografine rodykle : 1578-1980 / J. Šeštokas, J. Cukerziz ; Lietuvos TSR Mokslų Akademijos, Zoologijos ir Parazitologijos Institutas, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Centrine Biblioteka.
Vilnius : Lietuvos TSR Mokslų Akademijos, 1983.

Miejsce: BG Książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 38

Spróbuj innego zapytania używając