KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 020a = 83-7483-052-2 . Znalezione 77

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

[ więcej ]

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 77

  Egz.
Dost./Ogl.

Ako sa krúti svet = How the world turns round / fot. Martin Martinček, zostav. a úvodná esej Marián Pauer ; transl. Mária Jakubičková.
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 1995.

Miejsce: BM Książka
0/1

Ako sa rozmnožujú a rozširuju rastliny / Marie Lhotská ; [phot.] Terézia Krippelová ; [il.] Katarína Cigánová.
Bratislava : Obzor, 1987.

Miejsce: Z Książka
0/1

Aktuálne otázky práva v postmodernej spoločnosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 19.-21.4.2006. = Aktualne problemy prawa w postmodernistycznej społeczności 2 / [zost. Mária Kiovská] ; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta, Uniwersitet [!] Rzeszowski. Wydział Prawa Rzeszów.
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2006.

Miejsce: SA Książka
0/1

Aktuálne problémy epizootológie a infektológie : konferencia s medzinárodnou účast'ou : zborník : 21. - 24. novembra 2001 Košice, Slovenská Republika = Current problems of epizootology and infectology : international scientific conference : proceedings : 21st - 24t november, 2001 Slovak Republic / Edit: M. Trávniček, M. Levkutová, J. Süli, Z. Beníšek, A. Ondrejková, R. Ondrejka ; Univerzita Veterinárskeho Lekárstva v Košiciach, Štátna Veterinárna Správa SR v Bratislave, Komora Veterinárnych Lekárov v Bratislave, Inštitút Vzdelávania Veterinárnych Lekárov v Košiciach.
Košice : Univerzita Veterinárskeho Lekárstva, 2001.

Miejsce: W Książka
1/1

Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania = Atlas rasprostranenija èkzotičeskich derev'ev i kustarnikov v Slovakii i rajonirovanie ich razvedenija = Atlas of the distribution of exotic woody plants in Slovakia and zoning of their cultivation / František Benčat' ; [vedecký red. Ján Futák ; Slovenská akadémia vied. Centrum biologicko-ekologických vied. Arborétum Mlyňany - Ústav dendrobiológie].
Bratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1982.

Miejsce: Z Książka
0/1

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie. Cz. 2 / red. nauk. Marek Chrabkowski, Cezary Tatarczuk, Janusz Tomaszewski.
Gdynia : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2011.

Miejsce: E Książka
0/1

Bibliografia k flóre ČSR do r. 1952 / J. Futák, K. Domin ; vedecký red. Ján Futák ; Slovenská akadémia vied. Sekcia biologických a lekárskich vied. +1 k. map.
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960.

Miejsce: INF Książka
0/1

Bratislava - mesto naše / Karol Belický. +wkładka ([16] s. ; 26 cm.).
Martin : Osveta, 1971.

Miejsce: ZS Książka
0/1

Československo a Juhoslávia : z dejín československo-juhoslavanských vztahov / [prebal Metod Sychra] ; Slovenská akadémia vied.
Bratislava : Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 1968.

Miejsce: H Książka
0/1

Chvála slovenčiny : dokumenty, svedectvá a vyznania / [zost. Pavol Hudík ; red. Zuzana Reiselová].
Bratislava : Vydavatelstvo Spolku Slovenských Spisovatel'ov ; 1998.

Miejsce: BM Książka
0/1

Dávne slovanské kováčstvo / Darina Bialekova.
Bratislava : Tatran, 1981.

Miejsce: H Książka
0/1

Dejiny gréckokatolikov Podkarpatska : (9-18. storocie) / Jozafat V.Timkovic, Vladimirus de juxta Hornad [pseud.].
Kosice : [b.w.], 2004.

Miejsce: Z Książka
0/1

Dejiny Slovenska. 2, 1526-1848 / [aut. kol.] ; hl. red. Samuel Cambel.
Bratislava : Veda - vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1987.

Miejsce: H Książka
0/1

Dejiny Slovenska. 2, Od roku 1848 do roku 1900) / vyprac. Július Mésároš a kol. ; red. Ľudovít Holotík, Július Mésároš ; Slovenská Akadémia Vied. Historický Ústav.
Bratislava : Vydavatel'stvo Slovenskej Akadémie Vied, 1968.

Miejsce: H Książka
0/1

Dejiny slovenska. 1, (do roku 1526) / hlavný red. Samuel Cambel.
Bratislava : Veda, 1986.

Miejsce: BM Książka
0/1

Dejiny Slovenska. 6, (1945-1960) / [ved. red. Samuel Cambel ; ved. aut. kol. a zost. Michal Barnovský].
Bratislava : Veda, 1988.

Miejsce: H Książka
0/1

Dejiny Slovenska. 5, (1918-1945) / [ved. red. Samuel Cambel ; ved. aut. kol. a zost. M. Kropilák].
Bratislava : Veda, 1985.

Miejsce: H Książka
0/1

Dejiny Slovenska. [T.] 1, Od najstarších čas do roku 1848 / red. Ľudovít Holotik, Ján Tibenský ; [Slovenská Akadémia Vied. Historický Ústav].
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied, 1961.

Miejsce: H Książka
0/1

Dejiny slovenského národného povstania 1944. Zv. 2, SNP a jeho historický význam / red. rada Viliam Plevza - predseda [et al.] ; aut. kol. Viliam Plevza (vedúci) [et al.] ; vedec. red. Viliam Plevza ; [il. Ivan Schurman].
Bratisłava : Pravda, cop. 1984.

Miejsce: H Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 77

Spróbuj innego zapytania używając