KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Beylin, Stefania . Znalezione 229

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

[ więcej ]

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 229

  Egz.
Dost./Ogl.

1050 lat chrześcijaństwa w Polsce / [redakcja Paweł Ciecieląg, Bożena Łazowska, Piotr Łysoń, Wojciech Sadłoń ; zespół autorski Paweł Ciecieląg, Andrzej Datko, Bożena Łazowska, Piotr Łysoń, Paweł Milcarek, Wojciech Sadłoń ; współpraca Izabela Jaklubowska] ; Główny Urząd Statystyczny, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2016.

Miejsce: BE Książka
0/1

20 lat kultury w Polsce Ludowej : dane statystyczne / [prace red. Gabriela Kowalska] ; Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1966.

Miejsce: BNS Książka
0/1

85 lat Głównego Urzędu Statystycznego (1918-2003) : przeszłość dla przyszłości / [red. zespół pod kier. Wiesława Łagodzińskiego ; w składzie Jan Berger et al. ; GUS].
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2003.

Miejsce: BG Książka
0/1

Aktualne problemy statystyki regionalnej w krajach europejskich : materiały z seminarium zorganizowanego przez Europejska Komisję Gospodarczą ONZ i Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 30 IX-8X 1969 / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1970.

Miejsce: BE Książka
0/1

Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski ... / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1993-.

Miejsce: BE Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/10

Aktywność Zawodowa i Bezrobocie w Polsce : raport z pierwszego w Polsce badania aktywności ekonomicznej ludności, przeprowadzonego w ... roku / Departament Pracy i Dochodów Ludności GUS ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.
[Warszawa] : [s.n.], 1992-.

Miejsce: BE BNS Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/19

Alfabetyczny wykaz gmin Rzeczypospolitej Polskiej / Główny Urząd Statystyczny. Wg stanu z dnia 1. I. 1949 r.
Warszawa : GUS, 1949.

Miejsce: BG Książka
0/1

Alfabetyczny wykaz jednostek administracyjnych i ich symboli terytorialnych : (podział administracyjny z dnia 1. II. 1977 r.) / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów.
Warszawa : GUS, 1977.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Alfabetyczny wykaz miast, osiedli i gromad / Główny Urząd Statystyczny. Departament Spisów i Statystyki Ludności. Stan z dn. 1.I.1958 r.
Warszawa : GUS, 1958.

Miejsce: BNS Książka
0/2

Analiza zróżnicowania gmin województwa wrocławskiego ze względu na efekty i warunki produkcji rolniczej / Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno- Ekonomicznych.
Warszawa : GUS, 1980.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Ankieta rodzinna 1981 / Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych i Usług Niematerialnych.
Warszawa : GUS, 1983.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Atlas statystyczny województwa zachodniopomorskiego = Statistical atlas of zachodniopomorskie voivodship / opracowanie merytoryczne Urząd Statystyczny w Szczecinie - Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny - Departament Badań Przestrzennych i Środowiska pod kierunkiem Magdalena Wegner, Dominiki Rogalińskiej ; zespół autorski Krzysztof Juszczak, Artur Kwit, Joanna Hausman-Czerwińska, Katarzyna Medolińska, Katarzyna Wróbel, Maciej Zych.
Szczecin : Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2018.

Miejsce: BNS Książka
0/1

Badania Koniunktury. Koniunktura w Przemyśle i Budownictwie / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : Wydział Opracowań Graficznych ZWS, 1995-1996.

Miejsce: BE Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/2

Badania Koniunktury. Koniunktura w Przemyśle, Budownictwie i Handlu / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Przedsiębiorstw].
Warszawa : GUS, 1997-2004.

Miejsce: BE Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/6

Badania Koniunktury. Koniunktura Konsumencka : tendencje zmian / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2001-.

Miejsce: BE Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/3

Badania statystyczne metodą reprezentacyjną w krajach socjalistycznych / Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1971.

Miejsce: BG BNS Książka
1/3

Bezrobocie Rejestrowane w Polsce / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1993-2000.

Miejsce: BE BNS Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/43

Bilans Przepływów Międzygałęziowych w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Rachunków Narodowych i Finansów].
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1990-.

Miejsce: BE Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/1

Bilanse gospodarki narodowej : sympozjum 20-23 II 1968 / Główny Urząd Statystyczny Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny Zarząd Wydawnictw, 1968.

Miejsce: BE BNS Książka
0/3
 

Rezultaty od 1 do 19 z 229

Spróbuj innego zapytania używając