KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Beylin, Stefania . Znalezione 37

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 37

  Egz.
Dost./Ogl.

Cybernetyka - myśl porządkująca : cztery wykłady na tematy cybernetyczne / Edward Kowalczyk ; Wszechnica Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.

Miejsce: BE BG S Książka
4/7

Ekonomiczna analiza pojęcia prywatności / pod redakcją Andrzeja Poszewieckiego, Elżbiety Babuli, Wojciecha Bizona.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.

Miejsce: S Książka
1/1

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych / Artur Bołtromiuk.
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2003.

Miejsce: S Książka
1/1

Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska / Zygmunt Silski, Tadeusz Madej ; Uniwersytet Szczeciński. Wyd. 2 zm.
Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1993.

Miejsce: BE S T Książka
2/9

Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Wiesława Ziółkowska. Wyd. 3 zm. i uzup.
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005.

Miejsce: BE BSA S T Książka
3/5

Finansowanie samorządu gminnego : studia przypadków / Sławomira Kańduła (red.).
Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012.

Miejsce: S T Książka
1/2

Gminne podatki i opłaty budżetowe / Antoni Hanusz, Piotr Czerski. Stan prawny na 1 stycznia 2004 r.
Kraków : Zakamycze, 2004.

Miejsce: BE BSA GW S T Książka
2/6

Gospodarka i gospodarowanie / Krzysztof Siara.
Warszawa : DrukTur, 2002.

Miejsce: S Książka
1/1

Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro : ujęcie ilościowe / red. nauk. Piotr Krajewski ; aut. Paweł Baranowski [et al.].
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Miejsce: BG S T Książka
2/4

Innowacyjność współczesnych organizacji. Cz. 1, Koncepcje i modele / red. nauk. Henryk Bieniok.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Miejsce: BE S Książka
0/2

Innowacyjność współczesnych organizacji. Cz. 2, Kierunki i wyniki badań / red. nauk. Teresa Kraśnicka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Miejsce: BE S Książka
0/2

Jak efektywnie minimalizować koszty w małej i średniej firmie : poradnik praktyczny dla przedsiębiorców / Wiesław Sasin.
Łódź : Agencja Wydawniczo-Szkoleniowa INTERFART, 2002.

Miejsce: S Książka
1/1

Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich : vademecum małego i średniego przedsiębiorcy / Przemysław Mućko, Aneta Sokół. Wyd. 3 zm. i uzup.
Warszawa : CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, 2010.

Miejsce: BE BG S T Książka
5/8

Janusowe oblicze transformacji na Węgrzech 1990-1998 / red. Mária Schmidt, László Gy. Tóth ; [red. pol. wyd. Attila Szalai ; przekł.: Elżbieta Cygielska et al.].
Budapest : Kairosz ; cop. 2001.

Miejsce: BG S Książka
2/2

Kodeks spółek handlowych : komentarz / Mateusz Rodzynkiewicz. Wyd. 5, stan prawny na 1 maja 2013 r.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2013.

Miejsce: BE BG BSA S Książka
3/4

Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków : praca zbiorowa / pod red. Rafała Żelaznego.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: BE S Książka
1/2

Micro-Prolog / Keith L. Clark, Frank G. McCabe ; z angielskiego przełożył Paweł Luboński. Wyd. 1.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988.

Miejsce: BE BG BNS S Książka
3/6

Mikroekonomia / red. Piotr Urbanek ; [aut. Piotr Urbanek et al.].
Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003.

Miejsce: S Książka
1/1

Nauka administracji / Zbigniew Leoński. Wyd. 4 uzup. i zaktual., [stan prawny na koniec lipca 2002 r.].
Warszawa : C. H. Beck, 2002.

Miejsce: BE BG BSA GW S Książka
2/4
 

Rezultaty od 1 do 19 z 37

Spróbuj innego zapytania używając