Szukałeś: 100a = Hoffmann, Lothar . Znalezione 164

Wyniki wyszukiwania

Rezultaty od 1 do 19 z 164

Agencja Nieruchomości Rolnych / Michał Możdżeń-Marcinkowski. Stan prawny na 31 kwietnia 2003 r.
Kraków : Zakamycze, 2003.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.) / pod red. Mieczysława Sawczuka.
Warszawa : Wolters Kluwer : 2006.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Czy prawo rzymskie przestało istnieć? / Witold Wołodkiewicz.
Kraków : Zakamycze, 2003.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym / Przemysław Konieczniak.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej / Dariusz Szostek.
Kraków : Zakamycze, 2004.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym / Jan Turek.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Delikty internetowe w prawie prywatnym międzynarodowym / Marek Świerczyński. Stan prawny na 1 maja 2006 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006.

Miejsce: BE BSA

0 /

2
Książka

Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcia w procesie karnym / Ewa Habzda Siwek.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dobra osobiste osób prawnych / Agnieszka Kubiak-Cyrul.
Kraków : Zakamycze, 2005.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Dowód z ekspertyzy pism patologicznych : na przykładzie choroby Alzheimera, Parkinsona i stwardnienia rozsianego / Sylwia Skubisz.
Kraków : "Zakamycze", 2004.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego / Bartłomiej Kurcz. Stan prawny na 18 czerwca 2004 r.
Kraków : Zakamycze ; 2004.

Miejsce: BG BSA

0 /

2
Książka

Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej / Cezary Kulesza.
Kraków : Zakamycze, 2005.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie / pod red. Ewy Nowińskiej i Piotra Cybuli.
Kraków : "Zakamycze", 2005.

Miejsce: BG

0 /

1
Książka

Formalna i merytoryczna kontrola oskarżenia w polskim procesie karnym / Tomasz Razowski.
Kraków : Zakamycze, 2005.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Funkcje prawa : analiza pojęcia / Iwona Bogucka.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego / Remigiusz W. Kaszubski. Stan prawny na 1 sierpnia 2006 r.
[Kraków] : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006.

Miejsce: BSA GW

0 /

1
Książka

Fuzje i przejęcia spółek publicznych / Rafał Sasiak. Stan prawny na dzień 31 grudnia 1999 r., literatura i orzecznictwo - 1 października 1999 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000.

Miejsce: BE BSA

2 /

4
Książka

Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych : art. 353¹ K.C. / Roman Trzaskowski.
Kraków : Zakamycze, 2005.

Miejsce: BSA

0 /

1
Książka

Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej / Wojciech Paczuski. Stan prawny na 1 czerwca 2005 r.
Kraków : Zakamycze, 2005.

Miejsce: BE

0 /

1
Książka

Rezultaty od 1 do 19 z 164