KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Konczewska, Helena . Znalezione 15

Rezultaty od 1 do 15 z 15

  Egz.
Dost./Ogl.

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [poszczególne rozdz. oprac. Waldemar Gos et al.].
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007.

Miejsce: E T TM Książka
1/3

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie / Teresa Kiziukiewicz.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002.

Miejsce: E S T TM Z Książka
7/10

Rachunkowość : zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachukowości : praca zbiorowa Cz.1, Zadania z rozwiązaniami / pod red.Teresy Kiziukiewicz.
Wrocław : "Ekspert", 2004

Miejsce: T Książka
0/1

Rachunkowość : zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych : według polskiego prawa bilansowego : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [aut. rozdz. Waldemar Gos et al.]. Wyd. 5 uzup. i popr.
Wrocław : "Ekspert" Wydaw. i doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów, 2000.

Miejsce: E S T Książka
7/8

Rachunkowość : zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Teresy Kiziukiewicz.
Wrocław : "Ekspert" Wydawnictwo i Doradztwo z Zakresu Rachunkowości i Finansów, 2008.

Miejsce: E S T Książka
1/3

Rachunkowość : zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Teresy Kiziukiewicz.
Wrocław : Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 2008.

Miejsce: S T Książka
1/2

Rachunkowość : zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Cz.1 / pod red. Teresy Kiziukiewicz.
Wrocław : "Ekspert", 2007.

Miejsce: E S T Książka
6/7

Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [poszczególne rozdz. oprac.: Ksenia Czubakowska et al.]. Wyd. 2 zaktual. ; stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 roku.
Warszawa : Difin, 2006.

Miejsce: E SIL T Książka
1/3

Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [aut. rozdz.: Ksenia Czubakowska i in.]. Wyd. 6 zm. i rozsz.
Wrocław : Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 2009.

Miejsce: E T Książka
0/2

Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [aut. rozdz.: Ksenia Czubakowska et al.]. Wyd. 3, zm. i rozsz.
Wrocław : "Ekspert" Wydawnictwo i Doradztwo, 2000.

Miejsce: E GW S T Książka
12/13

Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa. Cz. 2, Zadania i rozwiązania / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [aut. rozdz.: Ksenia Czubakowska et al.]. Wyd. 5 zm. i rozsz. z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości.
Wrocław : Ekspert - Wydawnictwo i Doradztwo, 2006.

Miejsce: S T TM Książka
1/3

Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [aut. rozdz.: Ksenia Czubakowska et al.]. Wyd. 5 zm. i rozsz.
Wrocław : "Ekspert" Wydaw. i Doradztwo, 2005.

Miejsce: T Książka
0/1

Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa. Cz. 2, Zadania i rozwiązania / pod red. Teresy Kiziukiewicz. Wyd. 3 zm. i rozsz.
Wrocław : "Ekspert", 2000.

Miejsce: E S T W Książka
24/24

Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sawickiego ; [aut. Ksenia Czubakowska, Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki].
Warszawa : "Ekspert" Wydawnictwo i Doradztwo, 2009.

Miejsce: E S T TM Książka
3/5

Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz.
Warszawa : Difin, 2009.

Miejsce: E S SIL T Książka
5/7
   

Rezultaty od 1 do 15 z 15

Spróbuj innego zapytania używając