KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Konczewska, Helena . Znalezione 32

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 32

  Egz.
Dost./Ogl.

Analiza kosztów / Edward Nowak. Wyd. 2 zm.
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1994.

Miejsce: E S TM Książka
2/3

Analiza kosztów / Edward Nowak.
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991.

Miejsce: E Książka
0/1

Analiza kosztów w zarządzaniu finansami / Edward Nowak ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1995.

Miejsce: E S T TM Książka
3/4

Analiza progu rentowności / Edward Nowak ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993.

Miejsce: E Książka
0/1

Budżetowanie kosztów : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Nowaka.
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998.

Miejsce: E S Książka
2/3

Decyzyjne rachunki kosztów : kalkulacje menedżera / Edward Nowak.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994.

Miejsce: E TM Książka
1/2

Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych : [materiały na II konferencję naukową, Kazimierz Dolny n/Wisłą, 12 IX 1996 r.] / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996.

Miejsce: E Książka
0/1

Leksykon rachunkowości / pod red. nauk. Edwarda Nowaka ; [aut. haseł Jolanta Bodzianny et al.].
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996.

Miejsce: BE O Bl E GW T TM Z Książka
1/6

Matematyka i statysytka [!] finansowa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edwarda Nowaka ; [poszczególne części pracy napisali: Krzysztof Jajuga et al.].
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1994.

Miejsce: E S Książka
1/2

Metody analizy dynamiki zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie / Edward Nowak ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 1994.

Miejsce: E Książka
0/1

Metody badania kosztów : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edwarda Nowaka ; [poszczególne części napisali: Mariusz Czekała et al.].
Warszawa : FRRwP, 1995.

Miejsce: E S TM Książka
0/1

Metody ilościowe w analizie finansowej / pod redakcją Edwarda Nowaka.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.

Miejsce: E S T Z Książka
3/6

Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych / pod red. Edwarda Nowaka ; aut. oprac. Edward Nowak [et al.].
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998.

Miejsce: E S T Książka
4/6

Podstawy controllingu / pod red. Edwarda Nowaka ; aut. poszczególnych rozdz.: Kazimiera Czubakowska [et al.].
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1996.

Miejsce: E S TM Książka
3/4

Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym / Edward Nowak.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

Miejsce: E S W Z Książka
3/8

Prognozowanie gospodarcze : metody, modele, zastosowania, przykłady : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edwarda Nowaka.
Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 1998.

Miejsce: E S T TM Książka
5/7

Rachunek kosztów / Edward Nowak. Wyd. 3 rozsz.
Wrocław : "Ekspert", 2000.

Miejsce: E S T TM Książka
10/11

Rachunek kosztów / Edward Nowak.
Wrocław : Ekspert, 1996.

Miejsce: E S TM Książka
2/3

Rachunek kosztów : przykłady i zadania : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Nowaka ; [aut.: Andrzej Kardasz et al.]. Wyd. 2 rozsz.
Wrocław : "Ekspert", 1999.

Miejsce: E S T Książka
8/9
 

Rezultaty od 1 do 19 z 32

Spróbuj innego zapytania używając