KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Konczewska, Helena . Znalezione 22

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 22

  Egz.
Dost./Ogl.

E-logistyk@ / redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki ; autorzy Marek Ciesielski, Jan Długosz, Konrad Fuks, Piotr Januszewski, Arkadiusz Kawa, Waldemar Wieczerzycki.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Miejsce: SIL T Książka
0/2

Ekonomika transportu / Marek Ciesielski, Anna Szudrowicz. Wyd. 2.
Poznań : Wydawnictwo AE, 2001.

Miejsce: S T TM Książka
1/2

Ekonomika transportu / Marek Ciesielski, Anna Szudrowicz.
Poznań : Wydaw.AE 2000.

Miejsce: T TM Książka
2/3

Gospodarowanie w transporcie miejskim / Marek Ciesielski [et al.] ; [pod red. Zbigniewa Gługiewicza]. [Wyd. 2 rozsz. i zm.].
Poznań : Akad. Ekonomiczna, 1994.

Miejsce: E T Książka
1/3

Gospodarowanie w transporcie miejskim / Marek Ciesielski [et al. ; red. nauk. Zbigniew Gługiewicz] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1992.

Miejsce: E S T Książka
2/7

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw / red.nauk. Marek Ciesielski.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.

Miejsce: E S T TM Książka
6/9

Instrumenty zarządzania logistycznego : praca zbiorowa / pod redakcją Marka Ciesielskiego ; autorzy Jan Długosz, Arkadiusz Kawa, Waldemar Wieczerzycki, Anna Łupicka, Szymon Zimniewicz, Kazimierz Grucki.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.

Miejsce: T TM Książka
2/4

Kompendium wiedzy o logistyce / pod red. Elżbiety Gołembskiej ; [aut.: Marek Ciesielski et al.]. Wyd. 3, dodr.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004.

Miejsce: T Książka
1/1

Kompendium wiedzy o logistyce / pod red. Elżbiety Gołembskiej ; aut. Marek Ciesielski [i in.].
Warszawa ; Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Miejsce: E GW S T TM W Z Książka
15/18

Konkurencja w transporcie / red. nauk. Marek Ciesielski.
Poznań : Wydaw.AE 1996.

Miejsce: T Książka
2/3

Logistyka / Marek Ciesielski.
Poznań : Wydaw. TERRA, 1996.

Miejsce: E T Książka
1/3

Logistyka / redakcja naukowa: Danuta Kisperska-Moroń, Stanisław Krzyżaniak ; Marek Ciesielski [i 22 pozostałych]. Wyd. I.
Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2009.

Miejsce: GW T TM Książka
13/23

Logistyka w biznesie : pr. zbior. / pod red. Marka Ciesielskiego.
Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, 2006.

Miejsce: E S T TM Książka
2/4

Logistyka w strategiach firm / Marek Ciesielski.
Warszawa ; Poznań : Wydaw.Nauk.PWN, 1999.

Miejsce: E S T TM Książka
13/17

Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy / red. nauk. Marek Ciesielski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Poznań : Wydaw.AE 2001.

Miejsce: S T Książka
2/2

Logistyka we współczesnym zarządzaniu / red. nauk. Marek Ciesielski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Poznań : Wydaw.AE 2003.

Miejsce: T TM Książka
1/2

Przedsiębiorstwo na rynku usług logistycznych : teoria i praktyka / red. nauk. Marek Ciesielski.
Poznań : Wydaw.Akad.Ekonom. 2004.

Miejsce: T Książka
0/1

Rynek usług logistycznych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Marka Ciesielskiego ; [aut. Teresa Bukalska et al.].
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005.

Miejsce: E GW T TM Książka
5/8

Strategie łańcuchów dostaw / red. nauk. Marek Ciesielski, Jan Długosz.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.

Miejsce: GW SIL T TM Książka
4/6
 

Rezultaty od 1 do 19 z 22

Spróbuj innego zapytania używając