KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Konczewska, Helena . Znalezione 22

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 22

  Egz.
Dost./Ogl.

Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Wiesław Alejziak [et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003.

Miejsce: T Z Książka
0/1

Kompendium wiedzy o turystyce : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.]. Wyd. 1, 1 dodr.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005.

Miejsce: BM T Książka
0/2

Kompendium wiedzy o turystyce : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.]. Wyd. 2 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Miejsce: T TM W Z Książka
8/12

Kompendium wiedzy o turystyce : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.].
Warszawa ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Miejsce: BE O E S T TM W Z Książka
15/17

Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Poznań : AE, 2002.

Miejsce: E S T TM W Z Książka
6/10

Nowe trendy rozwoju turystyki / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; [aut. Alejziak Wiesław et al.].
Sulechów : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008.

Miejsce: T TM Z Książka
1/3

Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; [aut. Marlena Bednarska et. al.].
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.

Miejsce: E GW T TM Książka
3/5

Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej / Grzegorz Gołembski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wyd. 2 zm.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998.

Miejsce: E S T TM Z Książka
10/12

Regionalne aspekty rozwoju turystyki / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Marlena Bednarska [et al.] ; współpr. nauk. Elżbieta Gołembska.
Warszawa ; Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Miejsce: BM S T TM W Z Książka
9/12

Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Poznań : AE, cop. 1999.

Miejsce: E T Książka
1/3

Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta : przykład Poznania / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: E T TM Książka
1/3

Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; [aut.: Wiesław Alejziak et al.].
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Miejsce: E T TM Z Książka
4/7

Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym / red. nauk. Grzegorz Gołembski.
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004.

Miejsce: E T Książka
0/2

Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym : człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; aut. Małgorzata Bednarczyk [et al.].
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Miejsce: T TM Z Książka
1/3

Turystyka wobec zmian współczesnego świata : zmiany, bariery, innowacje / red. nauk. Grzegorz Gołembski, Agnieszka Niezgoda ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Miejsce: T TM Książka
1/2

Turystyka wobec zmian współczesnego świata : strategie, marketing, programowanie / red. nauk. Agnieszka Niezgoda, Grzegorz Gołembski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Miejsce: SIL T Książka
2/3

Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Miejsce: EC T TM Książka
1/3

Vademecum pilota grup turystycznych / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wyd. 3 zm.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Miejsce: T W Książka
3/4

Vademecum pilota grup turystycznych / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Poznań : Wydaw. AE, 2001.

Miejsce: S T TM Książka
5/5
 

Rezultaty od 1 do 19 z 22

Spróbuj innego zapytania używając