KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Konczewska, Helena . Znalezione 13

Rezultaty od 1 do 13 z 13

  Egz.
Dost./Ogl.

Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej / red. nauk. Teresa Famulska, Jerzy Nowakowski.
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006.

Miejsce: GW T Książka
0/1

Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań : praca zbiorowa / pod red. Teresy Famulskiej ; [aut. rozdz. Krzysztof Gałuszka i in.].
Katowice : Wydaw.Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006.

Miejsce: E Książka
0/1

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Teresy Famulskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Miejsce: E Książka
0/1

Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Teresa Famulska.
Warszawa : Difin, 2013.

Miejsce: E Książka
0/1

Kontrowersje wokół finansów / red. nauk. Teresa Famulska, Jerzy Nowakowski.
Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości : 2011.

Miejsce: SA Książka
0/1

Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Teresa Famulska.
Warszawa : Difin, cop. 2013.

Miejsce: SIL Książka
0/1

Sektor finansów publicznych / Bożena Ciupek, Teresa Famulska, Artur Walasik.
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012.

Miejsce: SA SIL Książka
0/2

Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego / red. naukowa Jerzy Nowakowski, Teresa Famulska.
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.

Miejsce: S Książka
2/2

Strategie podatkowe przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Ciupek i Teresy Famulskiej ; [aut. rozdz. Jan Kaczmarzyk et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: E Książka
0/1

System finansów publicznych / Bożena Ciupek, Teresa Famulska, Artur Walasik.
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny w Warszawie, 2008.

Miejsce: SA T Książka
0/2

Szkice o finansach : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej / red. nauk. Teresa Famulska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: E T Książka
0/2

Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej / Teresa Famulska.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Miejsce: E Książka
0/1

Zasilanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Teresy Famulskiej.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2010.

Miejsce: E Książka
0/1
   

Rezultaty od 1 do 13 z 13

Spróbuj innego zapytania używając