KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Konczewska, Helena . Znalezione 23

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 23

  Egz.
Dost./Ogl.

Bankowo - finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Beata Filipiak i Stanisław Flejterski.
Warszawa : CeDeWu, 2008.

Miejsce: T TM Książka
3/4

Budżetowanie w przedsiębiorstwie : aspekty rachunkowe, finanasowe i zarządcze Marek Dylewski, Beata Filipiak, Piotr Szczypa
Warszawa "CeDeWu" 2007

Miejsce: E S T TM Książka
10/12

Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej : gospodarka morska, turystyka, finanse : praca zbiorowa / pod red. Beaty Filipiak i Stanisława Flejterskiego ; Burmistrz Królewskiego Miasta Darłowo, Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Szczecin ; Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych Jacek Plewnia, 2004.

Miejsce: T TM Książka
0/2

Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego : zarządzanie - finanse - efektywność - rozwój / autorzy Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Porada-Rochoń, Piotr Szczypa, Magdalena Zioło ; Beata Filipiak (red.).
Warszawa : CeDeWu, 2009.

Miejsce: E T TM Z Książka
6/10

Elementy finansów publicznych / [red. nauk. Beata Filipiak-Dylewska, Adam Szewczuk ; aut. Anna Babis i in.] ; Uniwersytet Szczeciński.
Szczecin : Wydaw.Nauk.US, 2001.

Miejsce: E S SA T TM Z Książka
9/13

Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania / red. nauk. Beata Filipiak ; Uniwersytet Szczeciński.
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.

Miejsce: E S SA T TM Z Książka
28/32

Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Marek Dylewski, Beata Filipiak, Adam Szewczuk.
Szczecin : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004.

Miejsce: T TM Książka
14/18

Finanse samorządowe : nowe wyzwania, bieżące i perspektywiczne / Beata Filipiak.
Warszawa : Difin, 2011.

Miejsce: E S SA SIL T TM Książka
8/11

Finanse samorządowe : narzędzia, decyzje, procesy / Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Miejsce: E S T TM Książka
11/18

Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki / red. nauk. Beata Filipiak, Jerzy Węcławski.
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007.

Miejsce: T Książka
0/1

II Forum Samorządowe : samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie / [red. nauk. Beata Filipiak, Adam Szewczuk, Zbigniew Zychowicz ; tł. Paweł Zimecki].
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005.

Miejsce: SA T TM Z Książka
3/6

Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego / Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj.
Warszawa : Difin, 2010.

Miejsce: E S T TM Książka
13/17

Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego / red. nauk. Beata Filipiak.
Warszawa : Difin, 2009.

Miejsce: E T TM Z Książka
1/7

Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy / Beata Filipiak-Dylewska.
Szczecin : Wydaw.Nauk.US, 2002.

Miejsce: T TM Książka
5/7

Przedsiębiorstwo usługowe : studia przypadków / red. nauk. Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009.

Miejsce: T TM Książka
23/24

Rachunek kosztów w ochronie środowiska / Beata Filipiak [et al.].
Warszawa : CeDeWu, 2010.

Miejsce: E T Książka
0/2

Rozwój lokalny i regionalny : uwarunkowania, finanse, procedury / Beata Filipiak [i in.] ; Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
Szczecin : Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005.

Miejsce: T TM Książka
9/10

Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gopodarczych / red. nauk. Beata Filipiak, Bożena Mikołajczyk.
Warszawa : Difin, 2009.

Miejsce: S T Z Książka
2/4

Ryzyko w finansach i bankowości / red. nauk. Beata Filipiak, Marek Dylewski.
Warszawa : Difin ; 2010.

Miejsce: SA T TM Książka
2/4
 

Rezultaty od 1 do 19 z 23

Spróbuj innego zapytania używając