KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Konczewska, Helena . Znalezione 22

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 22

  Egz.
Dost./Ogl.

Analiza funkcjonalna / Andrzej Alexiewicz.
Warszawa : Państw.Wydaw.Nauk., 1969.

Miejsce: T Książka
1/1

Cybernetyka a społeczeństwo / Norbert Wiener ; przekł. Olgierda Wojtasiewicza. Wyd. 2 popr.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1961.

Miejsce: T W Książka
1/2

Cybernetyka i społeczeństwo / Georg Klaus ; [tł. z niem. Edward Kofler i Bronisław Wojciechowski].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1970.

Miejsce: T Z Książka
0/3

Czechosłowacja : zarys ogólnej geografii kraju / Antoni Wrzosek. +mapa : [1] k. złoż.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.

Miejsce: Bl T W Książka
2/2

Drogi żelazne : (wybrane zagadnienia) /
Warszawa : Wydaw.Komunikacji i Łączn., 1966.

Miejsce: T Książka
1/2

Ekonomika transportu : praca zbiorowa / [aut.: Fanciszek Gronowski i in.].
Warszawa : Wydaw.Komunikacji i Łączn., 1968.

Miejsce: T Książka
1/1

Ekonomika transportu samochodowego / Przemysław Małek, Waldemar Grzywacz, Bronisław Żymeła.
Warszawa : Wydaw.Komunikacji i Łączności, 1969.

Miejsce: T Książka
1/1

Eksploatacja biologicznych zasobów morza : w świetle prawa międzynarodowego /
Gdynia : Wydaw.Morskie, 1967.

Miejsce: SA T Książka
1/2

International trade. B.1, The balance of payments adjusting mechanisms trade impediments and customs unions
Glasgow : Macmillan and Co., 1970.

Miejsce: T Książka
1/1

Organizacja i zarządzanie / Jan Zieleniewski. Wyd.3.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.

Miejsce: S T Książka
2/3

Podręcznik prawa morskiego. Wyd.2 dost. do przep. pol.kod. mor. (ust.z dn.1 grudnia 1961 r.).
Warszawa : Państw.Wydaw.Nauk., 1963.

Miejsce: GW T Książka
1/1

Prawo cywilne : zarys części ogólnej /
Warszawa : Państw.Wydaw.Nauk., 1967.

Miejsce: T Książka
1/1

Rachunek różniczkowy i całkowy : funkcje wielu zmiennych / Roman Sikorski. Wyd.2 zm. i uzup.
Warszawa : Państw.Wydaw.Nauk., 1969.

Miejsce: T Książka
1/1

Rozwój myśli statystycznej : wybór pism statystyków polskich / [wyboru dokonał Edward Rosset ; przedm. opatrzył Stanisław Konferowicz].
Warszawa : Państw.Wydaw.Ekonomiczne, 1968.

Miejsce: T Książka
1/1

Rozwój żeglugi i myśli morskiej / Tadeusz Ocioszyński.
Gdynia : Wydawnictwo Morskie, 1968.

Miejsce: T Z Książka
0/2

System społeczny katedry : wybrane zagadnienia : [wyniki badań socjologicznych Pracowni Zagadnień Kadry Naukowej przeprowadzonych w latach 1964-1967 / pod kierunkiem Aleksandra Matejki] ; Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym. Pracownia Zagadnień Kadry Naukowej.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969.

Miejsce: T W Z Książka
2/4

Szerokość morza terytorialnego i jego delimitacja / Wojciech Góralczyk ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964.

Miejsce: GW SA T Książka
1/2

Teoria handlu międzynarodowego / Zygmunt Foltyński.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.

Miejsce: T Książka
1/1

Transport i spedycja w handlu zagranicznym / I. Tarski, E. Teichmanowa, E. Patryn.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1968.

Miejsce: T Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 22

Spróbuj innego zapytania używając