KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Konczewska, Helena . Znalezione 8

Rezultaty od 1 do 8 z 8

  Egz.
Dost./Ogl.

Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Miejsce: E Książka
0/1

Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności : metody i modele w rozwoju regionów : praca zbiorowa / pod red. nauk. Włodzimierza Szkutnika.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: E Książka
0/1

Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych : stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy / redakcja naukowa Włodzimierz Szkutnik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Miejsce: E Książka
0/1

Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych : wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik ; [aut. rozdz.: Jan Acedański et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: E Książka
0/1

Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik ; [aut. rozdz. Włodzimierz Szkutnik et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: E Książka
0/1

Wybrane modele i analizy rynku pracy : uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Monika Dyduch, Włodzimierz Szkutnik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

Miejsce: E Książka
0/1

Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej / redakcja naukowa Włodzimierz Szkutnik ; autorzy rozdziałów Maria Balcerowicz-Szkutnik, Adam Staszczyk, Włodzimierz Szkutnik, Agnieszka Przybylska-Mazur, Jan Acedański, Anna Sączewska-Piotrowska, Elżbieta Sojka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.

Miejsce: E Książka
0/1

Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

Miejsce: E Książka
0/1
   

Rezultaty od 1 do 8 z 8

Spróbuj innego zapytania używając