KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Pankalla, Andrzej. . Znalezione 99

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 99

  Egz.
Dost./Ogl.

Instytucje prawa ochrony środowiska : geneza, rozwój, perspektywy / red. nauk. Wojciech Radecki.
Warszawa : Difin, 2010.

Miejsce: BSA GW Książka
0/1

Kary pieniężne w ochronie środowiska / Wojciech Radecki. Stan prawny na dzień 1 grudnia 1995 r.
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", cop. 1996.

Miejsce: BG BSA GW Książka
1/2

Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. +suplement (8 s. ; 20 cm). 5. wyd.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Wyd. 2 rozsz. i zaktual.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2000.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. 6. wyd.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kodeks wykroczeń : zmiany wprowadzone z dniem 1.9.1998 r. : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1999.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. 4. wyd.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki.
Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1998.

Miejsce: BSA Książka
0/2

Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. 3. wyd., stan prawny: czerwiec 2005.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2005.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kodeks wykroczeń z komentarzem / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Stan prawny na 1 sierpnia 1992 r.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Profi", 1992.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kompendium dla policjanta : naruszenia porządku, zagrożenia w ruchu drogowym, niszczenie mienia, zagrożenia środowiska : interpretacja przepisów, reakcja na przestępstwa i wykroczenia / Marek Bojarski, Wojciech Radecki.
Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1996.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kompendium dla samorządu terytorialnego : ochrona prawna drzew i krzewów : stosowanie środków administracyjnych, inicjowanie ścigania karnego / Marek Bojarski, Wojciech Radecki.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kompendium dla straży gminnych (miejskich) - suplement ; Ustawa o strażach gminnych z komentarzem, zmiany stanu prawnego / Marek Bojarski, Wojciech Radecki.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kompendium dla straży gminnych (miejskich) - wykroczenia : interpretacja przepisów, postępowanie mandatowe, czynności sprawdzające, wnioski o ukaranie, oskarżanie przed Kolegium / Marek Bojarski, Wojciech Radecki.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kompendium dla Straży Leśnej : przestępstwa i wykroczenia leśne, organizacja i kompetencje Straży Leśnej, interpretacja przepisów, prowadzenie postępowania karnego i w sprawach o wykroczenia / Marek Bojarski, Wojciech Radecki.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska : z komentarzem / Jerzy Jendrośka, Wojciech Radecki.
Wrocław : Centrum Prawa Ekologicznego. Biuro Informacji i Porad o Prawie Ekologicznym, 1999.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Kwalifikacja prawna przestępstw rozbójniczych / Wojciech Radecki, Kazimiera Urbanek.
Warszawa : Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, 1974.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Leksykon ochrony środowiska : prawo i polityka / Halina Lisicka, Iwona Macek, Wojciech Radecki ; Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska.
Wrocław : Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, 1999.

Miejsce: BE T Książka
1/3

Mały słownik wiedzy obywatelskiej o ochronie środowiska / Wojciech Radecki ; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu. Wyd. 2 zm. i uzup.
Wrocław : TWWP, 1988.

Miejsce: BE BG BM BNS Książka
2/5
 

Rezultaty od 1 do 19 z 99

Spróbuj innego zapytania używając