KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukałeś: 100a = Pankalla, Andrzej. . Znalezione 15

Rezultaty od 1 do 15 z 15

  Egz.
Dost./Ogl.

Bibliografia Prawa Karnego Materialnego, Prawa Karnego Procesowego, Prawa Karnego Wykonawczego, Prawa o Wykroczeniach i Kryminologii za ... Rok / Uniwersytet Śląski ; oprac. Zbigniew Gostyński, Michał Kalitowski.
Katowice : UŚ, 1975-.

Miejsce: BSA Wydaw. ciągłe w tym czasopisma
0/4

Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody / Zbigniew Gostyński.
Katowice : UŚ, 1984.

Miejsce: BG BSA GW Książka
3/5

Kodeks postępowania karnego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Gostyńskiego ; [aut.] Jerzy Bratoszewski [et al.].
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998.

Miejsce: BG BSA Książka
2/3

Kodeks postępowania karnego. T. 1 / pod red. Zbigniewa Gostyńskiego ; [aut.] Jerzy Bratoszewski [et al.]. Wyd. 2 zm. / red. Ryszard A. Stefański, Stanisław Zabłocki.
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2003.

Miejsce: BSA GW Książka
0/1

Kodeks postępowania karnego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Gostyńskiego ; [aut.] Jerzy Bratoszewski [et al.]. Wyd. 2 zm. / red. Ryszard A. Stefański, Stanisław Zabłocki.
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2004.

Miejsce: BSA GW Książka
0/1

Kodeks postępowania karnego. T. 1 / pod red. Zbigniewa Gostyńskiego ; [aut.] Jerzy Bratoszewski [et al.].
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998.

Miejsce: BG BSA Książka
2/3

Komentarz do kodeksu karnego skarbowego : tytuł II - postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, tytuł III - postępowanie wykonawcze / Zbigniew Gostyński. Stan prawny na dzień 10 maja 2000 r.
Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze, 2000.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Komentarz do przepisów wstępnych kodeksu postępowania karnego z 1997 r. / Zbigniew Gostyński.
Warszawa : "ABC", 1998.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym / Zbigniew Gostyński.
Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze, 1999.

Miejsce: BSA Książka
0/1

Postępowanie sądowe co do orzeczeń w sprawach o wykroczenia / Zbigniew Gostyński.
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1976.

Miejsce: BG BSA Książka
2/3

Postępowanie sądowe w sprawach o wykroczenia : komentarz do rozdziału 54 Kodeksu postępowania karnego / Zbigniew Gostyński. Stan prawny na dzień 1 marca 2000 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000.

Miejsce: BSA Książka
0/2

Prawo wykroczeń w zarysie / Zbigniew Gostyński. Wyd. 2 zm. i uzup.
Katowice : UŚ, 1987.

Miejsce: BG BSA Książka
2/3

Tajemnica dziennikarska a obowiązek składania zeznań w procesie karnym / Zbigniew Gostyński. +Suplement (8 s.).
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1997.

Miejsce: BNS BSA Książka
0/2

Zawieszenie postępowania karnego / Zbigniew Gostyński.
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1994.

Miejsce: BG BSA Książka
0/2

Zawieszenie postępowania w nowym ustawodawstwie karnoprocesowym / Zbigniew Gostyński.
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998.

Miejsce: BG BSA Książka
3/4
   

Rezultaty od 1 do 15 z 15

Spróbuj innego zapytania używając